עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

דרישת עיון במסמכי החברה מוגשת לבית המשפט הצ'נסרי בדלוור ובליבה השאלה – האם העותרת הצליחה להראות כי המסמכים המבוקשים נחוצים להגשמת "תכלית ראויה"? ובפרט, לטענת העותרת, עסקת מיזוג פוטנציאלית עתידה לדלל משמעותית את זכויות בעלי המיעוט בחברה ולהעצים את בעלת השליטה, והמסמכים המבוקשים יסייעו לשפוך אור על העסקה

27.11.18

דרישת עיון במסמכי החברה מוגשת לבית המשפט הצ'נסרי בדלוור ובליבה השאלה – האם העותרת הצליחה להראות כי המסמכים המבוקשים נחוצים להגשמת "תכלית ראויה"? ובפרט, לטענת העותרת, עסקת מיזוג פוטנציאלית עתידה לדלל משמעותית את זכויות בעלי המיעוט בחברה ולהעצים את בעלת השליטה, והמסמכים המבוקשים יסייעו לשפוך אור על העסקה

עוד בפסק הדין: דרישת עיון במסמכי החברה לפי סעיף 220 – היקף זכות העיון, תכלית ראויה, נטל ההוכחה; גילוי מסמכים והיקפו במסגרת דרישה של בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור; מה בעל מניות נדרש להראות ולהוכיח על מנת שתקום לטובתו זכות העיון הקבועה בסעיף 220 לחוק החברות?; מה תפקידו של בית המשפט במסגרת הליכי גילוי ועיון הנערכים לבקשת בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור?; אלו עילות מקימות לבעל המניות את הזכות להליכי גילוי ועיון במסמכים?; מהי "מטרה ראויה" שבגינה בעל מניות זכאי לממש את זכות העיון שלו במסמכי חברה?; הערכת שווי אחזקותיו של בעל מניות כמטרה ראויה לקבלת מסמכי חברה במסגרת הליכי גילוי ועיון לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14526