עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

האם ישות פרטית רשאית לתקוף פטור מדרישות חוק חברות השקעה שהעניקה הרשות לניירות ערך למשיבה, ענקית אינטרנט שהשקיעה מיליארד דולרים באתר קמעונאות סיני שצמח לממדי ענק? לטענת העותרת, המשיבה הפרה את הוראות הפטור שניתן לה ודירקטוריון החברה ונושאי משרה בכירים בה חבים באחריות בשל כך.

28.11.18

האם ישות פרטית רשאית לתקוף פטור מדרישות חוק חברות השקעה שהעניקה הרשות לניירות ערך למשיבה, ענקית אינטרנט שהשקיעה מיליארד דולרים באתר קמעונאות סיני שצמח לממדי ענק? לטענת העותרת, המשיבה הפרה את הוראות הפטור שניתן לה ודירקטוריון החברה ונושאי משרה בכירים בה חבים באחריות בשל כך.

עוד בפסק הדין: סמכות ערכאת הערעורים לדון בערעור; חוק חברות השקעה משנת 1940 ופטור מדרישותיו – מי רשאי לתקוף את הציות להוראות הפטור?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14536