עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בפרשה זו, ערכאת הערעורים של אונטריו נדרשת לשאלת סמכות השיפוט בגין מצג שווא של תאגיד בנקאי אמריקאי שנסחר במספר מקומות בעולם אך לא בקנדה, כאשר התובע רכש את ניירות הערך של התאגיד בהונג-קונג, באמצעות חשבונותיו שבהונג-קונג, ממחשב ביתו שבאונטריו; הדיון כאן אינו רק משפטי אלא גם בוחן את המדיניות הראויה ובליבה השאלה – האם היתה זו כוונת המחוקק הקנדי, בעת שהגדיר "קשר אמיתי ומשמעותי לאונטריו" בחוק ניירות הערך, לקנות סמכות שיפוט ולהחיל את חוק ניירות הערך של קנדה, גם על מנפיקות שהנפיקו בזירות מסחר זרות, ואשר ניירות הערך שלהם נרכשו מחשבונות זרים, רק משום שהמשקיעים הינם נתינים קנדיים?

29.11.18

בפרשה זו, ערכאת הערעורים של אונטריו נדרשת לשאלת סמכות השיפוט בגין מצג שווא של תאגיד בנקאי אמריקאי שנסחר במספר מקומות בעולם אך לא בקנדה, כאשר התובע רכש את ניירות הערך של התאגיד בהונג-קונג, באמצעות חשבונותיו שבהונג-קונג, ממחשב ביתו שבאונטריו; הדיון כאן אינו רק משפטי אלא גם בוחן את המדיניות הראויה ובליבה השאלה – האם היתה זו כוונת המחוקק הקנדי, בעת שהגדיר "קשר אמיתי ומשמעותי לאונטריו" בחוק ניירות הערך, לקנות סמכות שיפוט ולהחיל את חוק ניירות הערך של קנדה, גם על מנפיקות שהנפיקו בזירות מסחר זרות, ואשר ניירות הערך שלהם נרכשו מחשבונות זרים, רק משום שהמשקיעים הינם נתינים קנדיים?

עוד בפסק הדין: משמעות המונח "המנפיקה האחראית" לפי חוק ניירות הערך הקנדי; המונח Jurisdiction Simpliciter אשר במסגרתו רוכש בית משפט בקנדה סמכות שיפוט על נתבע שאיננו מהפרובינציה של בית המשפט; פורום נאות וסמכות שיפוט של בתי המשפט לנוכח רישום ניירות הערך של החברה במסחר כפול ודואלי במספר זירות מסחר בעולם; מטרתו ותכליתו של חוק ניירות הערך הקנדי; ההיסטוריה של חקיקת פרק XXIII.1 לחוק ניירות הערך הקנדי; האם לבית המשפט באונטריו סמכות שיפוט בתביעות ייצוגיות של ניזוקים קנדיים, בעילה של מצגים כוזבים של חברה מנפיקה שמניותיה כלל לא נסחרו בזירת מסחר קנדית?; האם בית המשפט של אונטריו הוא בבחינת הפורום הנאות בתביעות ייצוגיות של ניזוקים קנדיים, בעילה של מצגים כוזבים של חברה מנפיקה שמניותיה כלל לא נסחרו בזירת מסחר קנדית? 

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14542