עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

הלכת MFW בשנת 2018: בית המשפט העליון נקרא לבצע "כיוונון" אחרון ביחס להלכה שיישומה מחייב את בית המשפט להימנע מלהתערב בפעולות חברה בהתקיים תנאים שנועדו להגן על המיעוט; שתי שאלות עיקריות מתבררות במקרה דנן: ראשית, באיזה שלב נדרש בעל השליטה להתנות את ההתקשרות עימו במנגנון ההגנה הכפול של ההלכה, האם בפנייתו הראשונית לחברה להתקשר עימו בעסקה או שמא, אפשר גם קצת יותר מאוחר? שנית, האם ניתן "להתחמק" מסטנדרט הבחינה לפי כלל שיקול הדעת העסקי על ידי העלאת הטענה כי הוועדה המיוחדת, על אף עצמאותה, הפרה את חובת הזהירות?

4.12.18

הלכת MFW בשנת 2018: בית המשפט העליון נקרא לבצע "כיוונון" אחרון ביחס להלכה שיישומה מחייב את בית המשפט להימנע מלהתערב בפעולות חברה בהתקיים תנאים שנועדו להגן על המיעוט; שתי שאלות עיקריות מתבררות במקרה דנן: ראשית, באיזה שלב נדרש בעל השליטה להתנות את ההתקשרות עימו במנגנון ההגנה הכפול של ההלכה, האם בפנייתו הראשונית לחברה להתקשר עימו בעסקה או שמא, אפשר גם קצת יותר מאוחר? שנית, האם ניתן "להתחמק" מסטנדרט הבחינה לפי כלל שיקול הדעת העסקי על ידי העלאת הטענה כי הוועדה המיוחדת, על אף עצמאותה, הפרה את חובת הזהירות?

עוד בפסק הדין: האם ניתן ליישם את הלכת MFW גם על עסקאות מיזוג שלא הותנו למן הרגע הראשון, במנגנון ההגנה הכפול שההלכה מציעה?; משמעות המונח "מלכתחילה" – ab-initio – בהתייחס להתנאתו המוקדמת של בעל השליטה כי התקשרות החברה עימו, תיעשה על בסיס עקרונות הלכת MFW?; האם טענה כי הוועדה המיוחדת הפרה את חובת הזהירות מספיקה לנטרל את האפקט של הלכת MFW ולהחיל את סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה?; מנגנון הגנה כפול לטובת בעלי מניות המיעוט בעסקת חברה עם בעל השליטה בה הכולל מעורבותה של ועדת דירקטוריון מיוחדת והצבעת בעלי מניות שאין להם עניין אישי בהתקשרות; עסקת חברה עם בעל השליטה בה ומנגנון ההגנה הכפול לטובת המיעוט המזכה בהגנה מפני התערבות שיפוטית גבוהה; מנגנון ההגנה הכפול – dual protection – של הלכת MFW; פסקי דין המיישמים את הלכת MFW; עסקת חברה שלבעל השליטה עניין אישי בה; אלו סוגי חובות יש לבעל השליטה כלפי החברה וכלפי בעלי מניות המיעוט?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14559