עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מפרש סעיף "הדחה" של בעל מניות בקרן השקעות, באמצעות החלתם של עקרונות מדיני החוזים על מסמכי ההתאגדות של הקרן; המחלוקת נסבה סביב השאלה, האם הסכם ה-LLC קבע כי בעקבות הדחתו הוא יהיה זכאי לשווי ההוגן של שיעורי אחזקותיו בחברה, או שמא, הוא זכאי רק לסכום ההון המצוי בחשבון שבאחריותו? היכן שההסכם שותק, בית המשפט יוצק תוכן

3.1.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מפרש סעיף "הדחה" של בעל מניות בקרן השקעות, באמצעות החלתם של עקרונות מדיני החוזים על מסמכי ההתאגדות של הקרן; המחלוקת נסבה סביב השאלה, האם הסכם ה-LLC קבע כי בעקבות הדחתו הוא יהיה זכאי לשווי ההוגן של שיעורי אחזקותיו בחברה, או שמא, הוא זכאי רק לסכום ההון המצוי בחשבון שבאחריותו? היכן שההסכם שותק, בית המשפט יוצק תוכן

עוד בפסק הדין: יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; פרשנות חוזית במקרה שבו החוזה מגבש דו-משמעות; דוקטרינת "פרשנות כנגד המנסח" (contra proferentem); דוקטרינת contra proferentem אשר קוראת לבית המשפט לפרש כל דו-משמעות כנגד המנסח; השלמת פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; חופש החוזים והימנעות מהתערבות בהסדרים חוזיים בין צדדים מתוחכמים להסכם, בפרט כאשר ההתערבות המבוקשת מנוגדת ללשונו המפורשת של ההסכם; פרשנות מסמכי יסוד – הסכמי LLC – של חברות פרטיות בדלוור; פרשנות חוזים ואימוץ ההבנה הסובייקטיבית של צד, בהתאם לעיקרון המשא ומתן הישיר (forthright negotiator principle); החובה לפרש הסכם כמכלול, תוך מתן תוקף לכל תניה שבו; באילו תנאים מתאפשר לבית המשפט להיעזר בראיות חיצוניות בעת פרשנות חוזה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14668