עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

באשכול של חברות דלווריות פרטיות שהממשל התאגידי בהן מעוגן בהסכמי LLC במעלה ובמורד שרשרת האחזקות, מוגשת תביעתם של חלק מבעלי המניות לנוכח רצונם לפטר את אחד מנושאי הבכירה הבכירים בחברות ומי שהיה לשעבר גם בעל השליטה באשכול; בליבו של הדיון כאן השאלה, האם החלטה בכתב שהתקבלה במעלה השרשרת לפטר את המנכ"ל, היא לכשעצמה, תקפה, על פי הסכמי ה-LLC ואם כן, האם היא מחייבת את החברות כלפי מטה, המוחזקות בשרשור, או שמא, הן נדרשות לבצע גם פעולות עצמאיות משלהן? זהו פסק דין מצויין העוסק בממשל תאגידי תקין בחברות פרטיות בדלוור

3.1.19

באשכול של חברות דלווריות פרטיות שהממשל התאגידי בהן מעוגן בהסכמי LLC במעלה ובמורד שרשרת האחזקות, מוגשת תביעתם של חלק מבעלי המניות לנוכח רצונם לפטר את אחד מנושאי הבכירה הבכירים בחברות ומי שהיה לשעבר גם בעל השליטה באשכול; בליבו של הדיון כאן השאלה, האם החלטה בכתב שהתקבלה במעלה השרשרת לפטר את המנכ"ל, היא לכשעצמה, תקפה, על פי הסכמי ה-LLC ואם כן, האם היא מחייבת את החברות כלפי מטה, המוחזקות בשרשור, או שמא, הן נדרשות לבצע גם פעולות עצמאיות משלהן? זהו פסק דין מצויין העוסק בממשל תאגידי תקין בחברות פרטיות בדלוור

עוד בפסק הדין: תוקפן המשפטי של החלטות בכתב של דירקטוריון החברה; האם החלטה בכתב המתקבלת במעלה שרשרת האחזקות באשכול, מחייבת את החברות כלפי מטה, המוחזקות בשרשור, או שמא, הן נדרשות לבצע גם פעולות עצמאיות משלהן על מנת ליתן תוקף להחלטה?; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; השלמת פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; חופש החוזים והימנעות מהתערבות בהסדרים חוזיים בין צדדים מתוחכמים להסכם, בפרט כאשר ההתערבות המבוקשת מנוגדת ללשונו המפורשת של ההסכם; פרשנות מסמכי יסוד – הסכמי LLC – של חברות פרטיות בדלוור.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14673