עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

ערכאת הערעורים של אונטריו בוחנת את מסגרות חובות הזהירות (duty of care) של רואי חשבון מבקרים כלפי בעלי המניות בחברה אותה הם עורכים את ביקורתם; בערעור זה המתברר בערכאת הערעורים באונטריו, חובת הזהירות נבחנת באופן פרטני ביחס להגשת טופס 9 לרשות לניירות הערך באונטריו, אשר כלל הצהרה כוזבת לפיה פירמת הברוקרים המגישה את הטופס עמדה בדרישה הרגולטורית להפריד בין נכסי משקיעיה וכי היה לה הון מינימלי כנדרש על פי דיני קנדה; השאלה המתעוררת כאן היא האם היתה לרואי החשבון חובות זהירות כלפי ציבור המשקיעים ומה הם המבחנים לקביעתה של חובת הזהירות על פי הלכת Livent?

7.1.19

ערכאת הערעורים של אונטריו בוחנת את מסגרות חובות הזהירות (duty of care) של רואי חשבון מבקרים כלפי בעלי המניות בחברה אותה הם עורכים את ביקורתם; בערעור זה המתברר בערכאת הערעורים באונטריו, חובת הזהירות נבחנת באופן פרטני ביחס להגשת טופס 9 לרשות לניירות הערך באונטריו, אשר כלל הצהרה כוזבת לפיה פירמת הברוקרים המגישה את הטופס עמדה בדרישה הרגולטורית להפריד בין נכסי משקיעיה וכי היה לה הון מינימלי כנדרש על פי דיני קנדה; השאלה המתעוררת כאן היא האם היתה לרואי החשבון חובות זהירות כלפי ציבור המשקיעים ומה הם המבחנים לקביעתה של חובת הזהירות על פי הלכת Livent?

עוד בפסק הדין: מבחני חובות הזהירות של רואי חשבון כלפי ציבור המשקיעים לאחר הלכת Livent; אחריות שומרי סף חיצוניים לחברה – רואי חשבון – לעריכת ביקורת חשבונאית ראויה; האם רואה חשבון נושא באחריות בגין סיוע לחברה בניסוח הצהרה עיתונאית – press release?; האם רואה חשבון נושא באחריות בעת שהוא עורך עבור החברה מכתב נוחות – comfort letter?; האם רואה חשבון נושא באחריות כלפי ציבור המשקיעים בעת שהוא מסייע בעריכת טופס 9 לרשות לניירות ערך שבמסגרתו שולבה הצהרה כי החברה עמדה בחובת ההפרדה בין נכסי משקיעים וכי היה לה את ההון מינימלי כנדרש על פי הדין הקנדי?; מצג שווא רשלני של רואה חשבון של חברה ציבורי; אי זיהויים של דגלים אדומים על ידי רואה החשבון המבקר של חברה ציבורית תוך גרימת נזק לחברה; יישום תבנית אנאליטית נאותה על מנת לבסס אחריות נזיקית במקרים של מצג שווא רשלני של רואה החשבון; האם אי-גילוי תרמיתם של הדירקטורים התגבשה לכדי רשלנותו של רואה החשבון המקימה כלפיו חבות על פי דין לנזקי חברה?; באילו נסיבות יכירו ברשלנותו של רואה החשבון כאי-עמידה בחובות הזהירות שלו כלפי החברה אותה הוא מבקר?; יחסי קרבה בין חברה לבין מי שחב כלפיה בחובת זהירות – הדין בקנדה; המבחנים לקביעת "יחסי קרבה" המקימים חובות זהירות בין צדדים; האם מתקיימים "יחסי קרבה" בין חברה ובין רואה חשבון מבקר, בהקשר הספציפי של אינטרס חברה לתמרץ משקיעים לרכוש מניותיה?; המטרות של עריכת ביקורת חשבונאית על ידי רואה חשבון: לסייע לבעלי המניות לפקח על תפקודה של ההנהלה; חובות אמונים וחובת הזהירות

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14686