עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

האם חברה שנוסדה על בסיס מצגים כוזבים, רשאית לתבוע בטענת תרמית על בסיס אותם מצגים כוזבים שבעצם נמסרו קודם להיווסדה? סללום משפטי זה נבחן בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור, לנוכח טענת בעל מניות בחברה חדשה, כי הוא שודל להתקשר במספר הסכמים עם הנתבע ושבמסגרתם אף הוקמה חברה חדשה כאשר בפועל, ההתקשרויות ואף הקמתה של החברה, נעשו תוך הסתמכות על מצגים כוזבים של הנתבע; השאלה המשפטית המורכבת הנבחנת במסגרת פסיקה זו הינה: האם רשאית חברה תובעת להעלות טענות נזיקיות כנגד מי שהציג מצג כוזב (vendor) ושעל בסיס ההסתמכות על המצג הכוזב הוקמה לאחר מכן החברה התובעת על ידי המשודל (promoter)?

8.1.19

האם חברה שנוסדה על בסיס מצגים כוזבים, רשאית לתבוע בטענת תרמית על בסיס אותם מצגים כוזבים שבעצם נמסרו קודם להיווסדה? סללום משפטי זה נבחן בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור, לנוכח טענת בעל מניות בחברה חדשה, כי הוא שודל להתקשר במספר הסכמים עם הנתבע ושבמסגרתם אף הוקמה חברה חדשה כאשר בפועל, ההתקשרויות ואף הקמתה של החברה, נעשו תוך הסתמכות על מצגים כוזבים של הנתבע; השאלה המשפטית המורכבת הנבחנת במסגרת פסיקה זו הינה: האם רשאית חברה תובעת להעלות טענות נזיקיות כנגד מי שהציג מצג כוזב (vendor) ושעל בסיס ההסתמכות על המצג הכוזב הוקמה לאחר מכן החברה התובעת על ידי המשודל (promoter)?

עוד בפסק הדין: שידול צד להקים חברה בדרכים תרמיתיות; האם חברה יכולה לטעון להסתמכות על מצגים כוזבים שנמסרו קודם להיווסדה ואשר היו הסיבה להתאגדותה?; האם רשאית חברה תובעת להעלות טענות נזיקיות כנגד מי שהציג מצג כוזב (vendor) ושעל בסיס ההסתמכות על המצג הכוזב הוקמה לאחר מכן החברה התובעת על ידי המשודל (promoter)?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14691