FavoriteLoadingהוסף למועדפים

עיגון פלטפורמות מימון ההמונים בחוק ניירות הערך הישראלי בצילה של חובת עריכת התשקיף

29.1.19

עיגון פלטפורמות מימון ההמונים בחוק ניירות הערך הישראלי בצילה של חובת עריכת התשקיף

מאמרו של יונתן עזיזי, "עיגון פלטפורמות מימון ההמונים בחוק ניירות הערך הישראלי בצילה של חובת עריכת התשקיף" עוסק בבשורה האחרונה בתחום המימון, שבאמצעותה יכולים יזמים לגייס כספים לצורך הקמת מיזם חדש, באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות שונות המאפשרות לבעלי מניות להעלות את רעיונותיהם לרשת ולקבל כמות גדולה של השקעות קטנות מאנשים שונים. התפתחותן של פלטפורמות מימון המונים מעוררות גם שאלות הנוגעות להגדרתן המשפטית והאחריות הנובעת מהן. במרכז הדיון המשפטי נדרשת הקהילה המשפטית לשאלה, האם יש להחיל את חובת עריכת ופרסום התשקיף על פלטפורמות מימון זה? המאמר עורך ניתוח והסבר על פלטפורמות מימון ההמונים בהתייחסות ספציפית להגדרת המושג, היתרונות והחסרונות במימון ההמונים וההגדרה המשפטית שלו. במאמר אף נבחנת שאלת חובת עריכת התשקיף תוך התמקדות בהגדרה של המושג תשקיף, מקורה ומטרתה של חובת פרסומו של התשקיף והחריגים לחובה. המאמר אף מציג את דרכי התמודדותן של קהילות משפטיות בעולם ובארץ עם פלטפורמות מימון ההמונים, כיצד בחרו מחוקקים בעולם לעגן פלטפורמות אלה וכיצד הוטמעו בחוקי ניירות הערך הקיימים במדינותיהם.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14790