FavoriteLoadingהוסף למועדפים
green-button

בית המשפט העליון בדלוור מקבל את ערעורה של חברה אשר על אף שעשתה כל אשר יכלה כדי להתנער מהתחייבויותיה על פי ההסכם – התנערות שבתי המשפט בדלוור אינם רואים בעין יפה – נמצא כי ההסכם לא נקרא על ידי בית המשפט הצ'נסרי במלואו וייתכן וסעיף אחד בו, הופך את התוצאה על פיה

5.2.19

בית המשפט העליון בדלוור מקבל את ערעורה של חברה אשר על אף שעשתה כל אשר יכלה כדי להתנער מהתחייבויותיה על פי ההסכם – התנערות שבתי המשפט בדלוור אינם רואים בעין יפה – נמצא כי ההסכם לא נקרא על ידי בית המשפט הצ'נסרי במלואו וייתכן וסעיף אחד בו, הופך את התוצאה על פיה  

עוד בפסק הדין: עסקת חברה עם מקורב והאישורים הנדרשים לשם כך; אשרור פעולת חברה בדרך של התנהגות ואי-התנגדות לשינוי; האם ניתן ליתן לעסקת חברה עם מקורב שלא זכתה למלוא האישורים המיוחדים הנדרשים, תוקף מכוח קיומו בהתנהגות?; שימוש בראיות חיצוניות (extrinsic evidence) למתן פרשנות לחוזה לפי דיני ניו-ג'רזי; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; חוזים מסחריים וחרטת מוכר; מהי סמכות נחזית של אורגן המחייבת חברה במעשיו בשמה; עיקרים ביחסי שולח שלוח וסמכותם של נציגי חברה לפעול בשמה ומטעמה; האבחנה בין שליחות בפועל לבין שליחות נחזית והמבחנים לקביעת קיומם של יחסי שליחות אלה המחייבים את השולח בפעולות השלוח; פעולות בטלות וברות ביטול של הנהלת חברה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14812