עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

התאגדויות בינלאומיות לצורכי ביצוע עבירות וחוק RICO: ערכאת הערעורים השלישית בוחנת את תחולתו החוץ-טריטוריאלית של חוק RICO ומסבירה בהרחבה על הגישות השונות סביב הוכחת קיומו של "נזק מקומי", שהינו אחד מן היסודות הנדרשים לצורך יישומו של חוק RICO על התנהלות שמקורה מחוץ לגבולות ארצות הברית. האם התובעים הצליחו להוכיח כי נגרם להם נזק מקומי כאמור?

6.3.19

התאגדויות בינלאומיות לצורכי ביצוע עבירות וחוק RICO: ערכאת הערעורים השלישית בוחנת את תחולתו החוץ-טריטוריאלית של חוק RICO ומסבירה בהרחבה על הגישות השונות סביב הוכחת קיומו של "נזק מקומי", שהינו אחד מן היסודות הנדרשים לצורך יישומו של חוק RICO על התנהלות שמקורה מחוץ לגבולות ארצות הברית. האם התובעים הצליחו להוכיח כי נגרם להם נזק מקומי כאמור?

עוד בפסק הדין: חוק RICO – עילות תביעה לפי חוק זה, מעשים מקדימים המהווים בסיס ליישום החוק ותחולה חוץ-טריטוריאלית; האם הצליחו התובעים להוכיח כי נגרם להם "נזק מקומי"? האבחנה בין בקשת דחייה על הסף לפי כלל 12(b)(6) (אי ביסוס עילה) או לפי כלל 12(b)(1) (היעדר סמכות שיפוט עניינית); המחלוקת בין מחוזות שונים בארצות הברית מבחינת יסוד הנזק המקומי שגורר עמו תחולה חוץ טריטוריאלית של חוק RICO.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14922