עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

כיצד נקבעת סמכות השיפוט של בתי המשפט בדלוור ביחס לחברות דלווריות? בפסק דין מצויין זה, בית המשפט הצ'נסרי פורס את המבחנים לקביעת סמכות השיפוט העניינית של בית המשפט בדלוור אל מול סמכותם של בתי המשפט הפדרליים, בהתאם לעילות התביעה המוגשות; בית המשפט מבהיר את טווח יכולתם של צדדים המקימים חברה לקבוע סעיף פורום נאות בלעדי במסמכי ההתאגדות של החברה וכן את הדרכים לאתר את סמכויות השיפוט השונות בהתאם לאיתור עילת התביעה שבלב הסכסוך שבין הצדדים; פסק דין מצויין וחשוב

6.3.19

כיצד נקבעת סמכות השיפוט של בתי המשפט בדלוור ביחס לחברות דלווריות? בפסק דין מצויין זה, בית המשפט הצ'נסרי פורס את המבחנים לקביעת סמכות השיפוט העניינית של בית המשפט בדלוור אל מול סמכותם של בתי המשפט הפדרליים, בהתאם לעילות התביעה המוגשות; בית המשפט מבהיר את טווח יכולתם של צדדים המקימים חברה לקבוע סעיף פורום נאות בלעדי במסמכי ההתאגדות של החברה וכן את הדרכים לאתר את סמכויות השיפוט השונות בהתאם לאיתור עילת התביעה שבלב הסכסוך שבין הצדדים; פסק דין מצויין וחשוב

עוד בפסק הדין: הגשתה של תעודת התאגדות לרישום אצל מזכיר מדינת דלוור והפחת ישות תאגידית בעלת עצמאות משפטית; השלכות קביעת פורום נאות במסמכי חברה ועד כמה ניתן למנוע באמצעותם של סעיפים אלה הקובעים פורום נאות מדינתי, את בירור התביעה בבית משפט פדרלי?; הלכת Boilermakers הדלוורית אשר מבחינה בין עילות תביעה פנימיות ובין עילות תביעה חיצוניות, והאם ניתן לאכוף סעיף חוזי של פורום נאות על עילות תביעה המוגשות מכוח חוק ניירות הערך האמריקאי?; השלכות סעיף פורום נאות המעוגן במסמכי ההתאגדות של החברה; סעיפי פורום נאות וכיבוד החופש החוזי בדלוור

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14926