עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

התובעת בהליך הנוכחי היא פירמה רשומה לייעוץ השקעות ותכנון פיננסי (יועצת השקעות), שעוסקת בניהול חשבונות מטעם משקיעים; הרקע למחלוקת הוא סטייה של קרן השקעות שמניותיה נרכשו בידי התובעת, ממדיניות ההשקעה המוצהרת שלה; התובעת מבקשת לטעון טענות ייצוגיות בשמן של שתי קבוצות של בעלי מניות בקרן: אלו שרכשו מניות במהלך תקופת הפרת מדיניות ההשקעה ואלו שרכשו מניות במהלך התקופה שקדמה להפרה, והחזיקו בהן במהלך תקופת ההפרה; בית המשפט המחוזי דחה על הסף את התביעה, בהיותה מנועה לפי חוק SLUSA; כעת בוחנת ערכאת הערעורים התשיעית האם החוק אכן מונע את עילות התביעה הייצוגיות שהוגשו לפי דיני המדינה? ואם כן, האם יש לדחות את התביעה עם או בלי לפגוע בזכויות?

11.3.19

התובעת בהליך הנוכחי היא פירמה רשומה לייעוץ השקעות ותכנון פיננסי (יועצת השקעות), שעוסקת בניהול חשבונות מטעם משקיעים; הרקע למחלוקת הוא סטייה של קרן השקעות שמניותיה נרכשו בידי התובעת, ממדיניות ההשקעה המוצהרת שלה; התובעת מבקשת לטעון טענות ייצוגיות בשמן של שתי קבוצות של בעלי מניות בקרן: אלו שרכשו מניות במהלך תקופת הפרת מדיניות ההשקעה ואלו שרכשו מניות במהלך התקופה שקדמה להפרה, והחזיקו בהן במהלך תקופת ההפרה; בית המשפט המחוזי דחה על הסף את התביעה, בהיותה מנועה לפי חוק SLUSA; כעת בוחנת ערכאת הערעורים התשיעית האם החוק אכן מונע את עילות התביעה הייצוגיות שהוגשו לפי דיני המדינה? ואם כן, האם יש לדחות את התביעה עם או בלי לפגוע בזכויות? 

עוד בפסק הדין: חוק התובענות הייצוגיות בתחומי ניירות ערך (Securities Litigation Uniform Standards Act) (להלן: "SLUSA") – האם התנהלות הנתבע המתוארת בתביעה כוללת התנהלות שמפורטת בחוק זה; והאם ההתנהלות הנטענת תהווה חלק מן ההוכחה של עילת התביעה לפי דיני המדינה?; דחייה על הסף עם או בלי לפגוע בזכויות – האם יש להתיר לתובעת לתקן את תביעתה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14934