עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בבית המשפט הפדרלי באוסטרליה מתנהל דיון סוער (ואף מעמיק) בסמכותו של הדירקטוריון על פי חוקת חברה אוסטרלית, לדחות את מועד ומקום התכנסותה של אסיפת בעלי מניות מיוחדת שכונסה על ידי בעלי המניות; הסערה מתעוררת בפרט לנוכח סדר יומה של אסיפה מסוג כזה אשר כלל גם את רצונם של יוזמיה (בעלי מניות המיעוט) לשנות את הרכב הדירקטוריון; בשלב טריקי זה, נשאלת השאלה, האם מימוש סמכות הדירקטוריון לדחות את האסיפה המיוחדת שכונסה במסגרת מימוש הזכויות החוקיות של בעלי המניות, נעשתה כדין, ובתום לב, או שמא דווקא נעשתה במסגרת ניסיון לסכל השתלטות עויינת ולהשתיק את קולם של אקטיביסטים?

12.3.19

בבית המשפט הפדרלי באוסטרליה מתנהל דיון סוער (ואף מעמיק) בסמכותו של הדירקטוריון על פי חוקת חברה אוסטרלית, לדחות את מועד ומקום התכנסותה של אסיפת בעלי מניות מיוחדת שכונסה על ידי בעלי המניות; הסערה מתעוררת בפרט לנוכח סדר יומה של אסיפה מסוג כזה אשר כלל גם את רצונם של יוזמיה (בעלי מניות המיעוט) לשנות את הרכב הדירקטוריון; בשלב טריקי זה, נשאלת השאלה, האם מימוש סמכות הדירקטוריון לדחות את האסיפה המיוחדת שכונסה במסגרת מימוש הזכויות החוקיות של בעלי המניות, נעשתה כדין, ובתום לב, או שמא דווקא נעשתה במסגרת ניסיון לסכל השתלטות עויינת ולהשתיק את קולם של אקטיביסטים?

עוד בפסק הדין: אקטיביזם של בעלי מניות ודמוקרטיה תאגידית; דמוקרטיה תאגידית, זכותם החוקית של בעלי מניות לכנס אסיפה מיוחדת אל מול סמכותו החוזית של הדירקטוריון לדחות אסיפה מסוג זה למועד אחר – הדין באוסטרליה; האם סמכותם של דירקטורים מכוח מסמכי ההתאגדות של החברה לדחות אסיפה שכונסה על ידי בעלי המניות, פוגעת בזכותם על פי דין ועל פי סעיף 249F לחוק התאגידים האוסטרלי של בעלי המניות לכנס אסיפה מיוחדת?; מהם מאבקי שליטה מסוג proxy contest?; מהי השתלטות עויינת?; עד כמה חברה רשאית להגן על עצמה מפני השתלטות עויינת?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14940