עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

המשיב, עורך דין במקצועו, הקים קרנות גידור שמשקיעות בהלוואות כספים לעורכי דין שממתינים לתשלום כספי פשרה המגיעים להם; המשיבה היא אחת מן החברות שמנהלות את קרנות הגידור הללו; לטענת אגף האכיפה של הרשות לניירות ערך, המשיבים הציגו למשקיעים מצגי שווא בעניין הסוג ומידת הגיוון של הנכסים המנוהלים בידי הקרנות; כעת בוחן השופט המנהלי האם הפרו המשיבים את ההוראות האוסרות על תרמית בניירות ערך? ואם כן, האם פעלו מתוך כוונה או שפעלו ברשלנות? האם המשיב סייע וגרם להפרותיה של החברה המשיבה? ומהן הסנקציות הראויות להטיל על המשיבים בגין התנהגותם?

13.3.19

המשיב, עורך דין במקצועו, הקים קרנות גידור שמשקיעות בהלוואות כספים לעורכי דין שממתינים לתשלום כספי פשרה המגיעים להם; המשיבה היא אחת מן החברות שמנהלות את קרנות הגידור הללו; לטענת אגף האכיפה של הרשות לניירות ערך, המשיבים הציגו למשקיעים מצגי שווא בעניין הסוג ומידת הגיוון של הנכסים המנוהלים בידי הקרנות; כעת בוחן השופט המנהלי האם הפרו המשיבים את ההוראות האוסרות על תרמית בניירות ערך? ואם כן, האם פעלו מתוך כוונה או שפעלו ברשלנות? האם המשיב סייע וגרם להפרותיה של החברה המשיבה? ומהן הסנקציות הראויות להטיל על המשיבים בגין התנהגותם?

עוד בפסק הדין: יסודותיה של עבירת המצג שווא ואי-גילוי נאות; יסוד הכוונה בעבירה של מצג שווא ואי-גילוי נאות; מצגי שווא בעניין הסוג ומידת הגיוון של הנכסים המנוהלים בידי הקרנות על ידי יועצי ההשקעות; בתרמית הנטענת כלפי יועץ השקעות, האם צריך להוכיח כוונה לרמות, או שמא גם כוונה להזיק?; התנאים לגיבוש עבירת התרמית בניירות ערך – 10(b) וכלל 10b-5 מכוחו; אכיפה מינהלית כלפי יועצי השקעות; איך קובעים את רמת המהותיות של המצג הכוזב או של הפרט שהושמט?; מהו מידע מהותי למשקיע הסביר?; מהי השמטה של פרט מהותי; חובות אמונים של יועצי השקעות; חובות אמונים של יועצי השקעות במעמדם כמשמורן המחזיק בכספי משקיעים; אחריותו של יועץ השקעות לנכסי לקוחותיו; מצג כוזב על ידי יועץ השקעות; חובות הגילוי של חברות ייעוץ השקעות; הגבלת עיסוקם של מתווכים פיננסיים במסגרת אכיפה מינהלית

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14947