עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בעל מניות מבקש לתקוף מספר החלטות שקיבל דירקטוריון החברה, בטענה כי חברי הדירקטוריון הפרו את החובות המוטלות עליהם כלפי החברה ובפרט, התובע תוקף שלוש עסקאות לא קשורות שאישר דירקטוריון החברה במועדים שונים: שתי רכישות נפרדות שביצעה החברה והליך קנייה מחדש של מניות החברה, שלכאורה אפשר מסחר מניות שהטיב עם אנשי פנים בחברה; כעת בוחן בית המשפט את בקשת הדירקטורים הנתבעים לדחות על הסף את התביעה שהוגשה נגדם, וזאת בטענה שהתובע לא ביצע פניה מוקדמת לדירקטוריון בטרם הגיש את תביעתו הנגזרת; האם הצליח התובע להוכיח, כי קיים לו פטור מפניה מוקדמת כאמור?

13.3.19

בעל מניות מבקש לתקוף מספר החלטות שקיבל דירקטוריון החברה, בטענה כי חברי הדירקטוריון הפרו את החובות המוטלות עליהם כלפי החברה ובפרט, התובע תוקף שלוש עסקאות לא קשורות שאישר דירקטוריון החברה במועדים שונים: שתי רכישות נפרדות שביצעה החברה והליך קנייה מחדש של מניות החברה, שלכאורה אפשר מסחר מניות שהטיב עם אנשי פנים בחברה; כעת בוחן בית המשפט את בקשת הדירקטורים הנתבעים לדחות על הסף את התביעה שהוגשה נגדם, וזאת בטענה שהתובע לא ביצע פניה מוקדמת לדירקטוריון בטרם הגיש את תביעתו הנגזרת; האם הצליח התובע להוכיח, כי קיים לו פטור מפניה מוקדמת כאמור?

עוד בפסק הדין: אי יעילותה של פנייה מוקדמת לדירקטוריון במקרים של שימוש במידע פנים על ידי אנשי פנים – דירקטורים ונושאי משרה בכירים בחברה; הטלת אחריות על דירקטורים בגין הפרת חובות הנאמנות לנוכח מסחר על בסיס מידע פנים שבוצע בעקיפין אמצעות קרנות בשליטתם אשר החזיקו במניות החברה; חובות האמונים וחובת הנאמנות; חובות האמונים וחובות תום הלב; חובות הפיקוח של הדירקטוריון והחובה לפעול בתום הלב; התנאים להעלאת טענות Brophy; טענת Brophy כנגד נושא משרה בחברה – מה משמעותה וכיצד מוכיחים אותה?; השמירה וההגנה על נכסי חברה במסגרת חובתם של דירקטורים בחברה לפעול כנאמן לנכסיה; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי בדלוור; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14952