עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

מערכת יחסים עסקית בין משפחות של חברות וישויות תאגידיות הגיעה אל סיומה; כעת מתדיינים הצדדים לגבי היבטים שונים של פירוק היחסים בבית המשפט בפנסילבניה ובבית המשפט הצ'נסרי בדלוור; הבקשה הנוכחית היא בקשה לצו מניעה זמני, אשר ימנע מהנתבעים כאן לתקן צו מכירה שניתן בפנסילבניה ולהגיש תביעה נוספת בפנסילבניה; האם התקיימו היסודות הדרושים לצורך מתן צו מניעה זמני?

14.3.19

מערכת יחסים עסקית בין משפחות של חברות וישויות תאגידיות הגיעה אל סיומה; כעת מתדיינים הצדדים לגבי היבטים שונים של פירוק היחסים בבית המשפט בפנסילבניה ובבית המשפט הצ'נסרי בדלוור; הבקשה הנוכחית היא בקשה לצו מניעה זמני, אשר ימנע מהנתבעים כאן לתקן צו מכירה שניתן בפנסילבניה ולהגיש תביעה נוספת בפנסילבניה; האם התקיימו היסודות הדרושים לצורך מתן צו מניעה זמני? 

עוד בפסק הדין: סעד מניעה זמני – שיקול דעתו של בית המשפט והיסודות הנדרשים לצורך מתן צו מניעה זמני; האם יסודות כאמור התקיימו בנסיבות המקרה? סעיפי ברירת פורום – תחולתם ואכיפתם לפי דיני דלוור בכלל, ובנסיבות המקרה בפרט

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 14957