מתווכים פיננסיים וזירות מסחר

מטרות ההדרכה

בחינת כוחם המתעצם של המתווכים הפיננסיים שאינם בגדר אורגן בחברה או בעל מניות בה, והשפעותיהם על שוקי ההון בעולם כולו. הקורס מבקש להציג את האירועים והתרמיות הגדולות ביותר שהובילו לתביעות המדוברות ביותר של מאה זו ושל המאה הקודמת, ואת השינויים בחקיקה וברגולציה עקב כך.

ההדרכה מלווה בסקירה מקיפה של חקיקה ושל פסיקה גלובליות.

נושאים

1. מתווכים פיננסיים בארצות-הברית ובישראל – מיהם ומה מעמדם – מבוא

 • מיהו מתווך פיננסי – יועצי השקעות, בתי השקעות, ברוקר-דילר, זירות מסחר, חברות דירוג אשראי ועוד;
 • בחינת החקיקה והרגולציה – חוק ייעוץ ההשקעות האמריקאי, רפורמת Dodd Frank ועוד.

2. הסלחנות שנגמרה כלפי מחלקת ההשקעות של התאגיד הבנקאי בארצות-הברית

 • Chase והכעס הציבורי והמשפטי בפרשת London Whale;
 • מאיידוף והתאגידים הבנקאיים המסייעים – הקושי המשפטי באכיפת הדין.

3. אחריותם של יועצי ההשקעות בארצות-הברית

 • תפקידם של יועצי ההשקעות בשוק ההון וכוחם להשפיע;
 • הברוקר-דילר והיכן הוא ממוקם;
 • אחריותם המשפטית והפלילית של יועצי ההשקעות בארצות-הברית בגין השתתפותם בתרמיות בניירות ערך.

4. מעמדן המיוחד של זירות המסחר (בורסות) כתאגיד

 • היכרות עם זירות המסחר ומעמדן המשפטי כחברות SRO בארצות-הברית;
 • אירועי הנפקת פייסבוק במאי 2012 והאחריות המשפטית לכישלון ההנפקה.

5. העבירות הגדולות בשוק ההון – מצ'ארלס פונזי ועד לברנרד מאיידוף

 • דיון בסיפורים הספציפיים ובחינת המניעים שהיו לשניים להוביל תרמיות ענק;
 • דיון בתגובות השוק ובהגברת השקיפות בעקבות פרשות אלו.

6. אכיפה מינהלית ברשות לניירות ערך ומידת התערבותם של בתי המשפט הפדרליים בארצות-הברית בהחלטות ה-SEC

 • מבנה האכיפה המינהלית בארצות-הברית;
 • יחסי הגומלין בין בתי המשפט לרשות והמחלוקת שהתעוררה סביב שאלת מידת ההתערבות של בית המשפט במרכיב ה-neither admit nor deny שבהסדרי טיעון;
 • סמכויות הרשות מכוח רפורמת Dodd-Frank;
 • מקומה של ערכאת הערעורים הפדרלית של מחוז קולומביה בהליכי האכיפה המינהלית.

7. איגוח ומשבר הסאב-פריים פרק א' – היכרות עם השחקנים הראשיים

 • דיון מקיף בסוגי המכשירים הפיננסיים שנמכרו במסגרת הליכי איגוח, בעקרונות של הליכי האיגוח ובתפקידם בשוק הפיננסי;
 • היכרות ראשונית עם השחקנים השונים של הליכי האיגוח;
 • בחינת התקלות שהביאו למשבר הפיננסי של שנת 2008;
 • הקשיים המשפטיים של הליכי האיגוח.

8. איגוח ומשבר הסאב-פריים פרק ב' – מי נמצא אשם בדין

 • מי נמצאו אחראי על פי דין בבתי המשפט בארצות-הברית ומי הצליחו להתחמק מאחריות;
 • עילות ההרשעה.