אודות

חברי הקהילה התאגידית,

אנו מתכבדים לפתוח עבורכם את מסלול CLE – Continuing Legal Education, לצורכי הכרה והבנת תפקידם ואחריותם המשפטית של דירקטורים ושל נושאי משרה בעולם מסחרי גלובלי מתפתח.

ההדרכות מיועדות לדירקטורים, לנושאי משרה ולעורכי דין בקהילה המשפטית שאינם מספיקים ללמוד, לקרוא ולהתעדכן בנושאים החשובים הנדרשים להם להבטחת הצלחתם המקצועית.

מסלולי CLE מציעים הדרכות עומק במגוון תחומי משפט וסוגיות משפטיות מובילות בעולם. מסלול ה-CLE נועד להעניק במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת לעורכי הדין, הדירקטורים ונושאי המשרה בחברות, ידע והבנה מתקדמים, עדכניים, מעמיקים ומקצועיים.

לשם הנוחות, חילקנו את הלימוד לארבעה מסלולים עיקריים, שכל אחד מהם כולל רשימה של מערכי הדרכה. מערכי הדרכה נוספים וכן שינויים למערכי ההדרכה הקיימים, ישולבו בהתאם לשינויים ולתמורות בשוק הגלובלי.

ההדרכות הן משפטיות ומקצועיות, אולם עם זאת, ההדגשים בהן מותאמים לצורכי הלקוח, בין אם הוא עורך דין ובין אם הוא נושא משרה או דירקטור בחברה.

ניתן להזמין הדרכה אחת ממערכי ההדרכה, או לחלופין, לבנות קורס ממספר מערכי הדרכה לפי הצורך ולפי התייעצות מראש עם הסגל המקצועי שלנו והמלצותיו.

לפרטים נוספים, אנא צרו עמנו קשר בטלפון או במייל.