איגוח ומכשירים פיננסיים מורכבים

מטרות ההדרכה

ההדרכה מעניקה בחינה של הליכי האיגוח – למי הם מיועדים, מהי התכלית החברתית באימוץ הליכים אלה בשוק ההון ומיהם השחקנים הרבים שמשתתפים בהליכי האיגוח. בהדרכה מתקיימת בחינה מעמיקה של המשבר הפיננסי של שנת 2008 בארצות-הברית – מה גרם להיווצרותו ומהן המסקנות בגינו, לרבות מסקנותיו של הממשל האמריקאי מהמשבר ומהחקיקה שהתלוותה לו מאוחר יותר. הקורס מלווה בסקירה מקיפה של חקיקה ושל פסיקה גלובליות.

נושאי ההדרכה

1.  מבוא – מהו איגוח?

 • מהי פעולה של איגוח;
 • לשם מה יש צורך באיגוח ומי עתיד ליהנות ממנו – דיון במטרות האיגוח ביחס לצדדים לצד החוזי שלו וביחס לציבור בכללותו;
 • הליך האיגוח – האם עסקת מימון או עסקת True Sale;
 • מיהן פרדי מאק, פאני מיי וג'יני מיי, ולשם מה ייסד אותן הממשל האמריקאי.

 

2.  איגוח והמשבר הפיננסי –  פרק א' – היכרות עם השחקנים הראשיים

 • סוגי המכשירים הפיננסיים שנמכרו במסגרת הליכי האיגוח, דיון בעקרונות של הליכי האיגוח ומה הם מבקשים לחולל בשוק הפיננסי;
 • היכרות ראשונית עם השחקנים השונים של הליכי האיגוח;
 • היכן אירעו התקלות שהביאו למשבר הפיננסי של שנת 2008;
 • הקשיים המשפטיים של הליכי האיגוח.

 

3.  איגוח והמשבר הפיננסי – פרק ב' – שומרי הסף, מי נמצא אשם בדין

 • מי נמצא אחראי על ידי בתי המשפט האמריקאיים, ומי הצליח להתחמק מאחריות;
 • עילות התרמית שבהן הורשעו המנפיקות;
 • חקיקה חדשה לאחר המשבר והקמתו של מוסד ה-Federal Housing Finance Agency.