פסיקה גלובלית – דיני חברות

אופציות לעובדים Employees option plans
אישור ואישרור פעולות חברה על ידי בית המשפט Ratification of corporate actions by the courts
בזבוז תאגידי  Corporate Waste and Waste Claims
ביטוח, שיפוי  ופטור לנושאי משרה ודירקטורים  Indemnification, Advancement and exculpatory provision
בעיית נציג Agency Problem
דירקטורים והדירקטוריון Directors and the Board of Directors
הון ושווי מניות חברה Capital and Share Worth
החלטות חברה ואישורן על ידי האורגנים Representation of Corporation by Corporate Principals; Ratification by Assent of Shareholders or Directors
הרמת מסך ההתאגדות ועקרון האישיות המשפטית הנפרדת  The Separate Entity Principle ; Piercing Corporate Veil
חובות אמונים בחברה Fiduciary Duties
חובות דירקטורים באשכול חברות Directors duties in corporate clusters 
חוק דוד-פראנק  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
חוק סרביינס-אוקסלי  Sarbanes – Oxley Act of 2002
יחסי שולח-שלוח Agency relations
מהו מידע מהותי   Material Information
מסמכי ההתאגדות של חברה Corporate Charter and Bylaws
מסמכי חברה ובקשות גילוי Corporation's Books and Records; Right of Inspection
ממשל תאגידי   Corporate Governance
נושאי המשרה בחברה  Executives and Officers
עניין אישי וניגוד עניינים של נושאי משרה Self-Interested Transactions; Self-Interested Director
קוורום לפתיחת ישיבות ואסיפות Meeting of Shareholders and Members – Quorum
תמריצי בכירים Compensation and Benefits

קטגוריות משנה בנושא: