The Court Reporter - דברי הסבר קצרים

הצורך ההולך וגובר של עורכי הדין בתחום דיני התאגידים להתעדכן בתדירות גבוהה בנעשה בבתי המשפט בעולם, מקבל מענה! אחת לשבוע, בעקביות, ביסודיות, ובמקצועיות מופק The Court Reporter, הניוזלטר מבית ההוצאה של GCL - Global Comparative Law, הכולל פסיקות גלובליות חדשות וניתוחים משפטיים מקצועיים של פסקי דין אלה בשפה העברית. The Court Reporter מבטיח כי הקהילה המשפטית בישראל לא תישאר מאחור, ותתעדכן במגמות משפטיות גלובליות משתנות. The Court Reporter מספק מידע שוטף בנושאי ליבה, וביניהם: חובותיהם וזכויותיהם של בעלי שליטה ובעלי מניות מיעוט אקטיביסטיים; הדרכים הראויות למלא אחר חובות האמונים של הדירקטורים ושל נושאי המשרה; מדיניות הענישה המוגברת במערכות המשפט העולמיות בהקשרן של עבירות בניירות ערך מקומיות וגלובליות; האתגרים הניצבים בפני בתי המשפט של פירוק בעולם עת הם נדרשים להליכי כינוס ופירוק חוצי-גבולות; המעורבות הרצויה והמצויה של בתי המשפט בנעשה בחיי התאגידים בעולם, ועוד נושאים רבים.

חיפוש לפי שאלות משפטיות

חיפוש בסיסי