FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

תביעה להערכת שווי מניותיה של חברה שרכשה HP בשנת 2015 מגיעה לפתחו של בית המשפט העליון של דלוור, אשר נדרש לבחון את הסוגיה הבאה: האם בית המשפט הצ'נסרי ניצל לרעה את שיקול דעתו כאשר קבע, כי מחיר השוק הבלתי מושפע של מניות החברה מהווה אינדיקציה מכרעת למציאת השווי ההוגן של מניות העותרים המערערים? האם החלטת בית המשפט קמא להשתמש במחיר המניה של החברה במקום במחיר העסקה (בקיזוז סינרגיות) היה מבוסס על ממצא עובדתי שגוי?

28.8.19

תביעה להערכת שווי מניותיה של חברה שרכשה HP בשנת 2015 מגיעה לפתחו של בית המשפט העליון של דלוור, אשר נדרש לבחון את הסוגיה הבאה: האם בית המשפט הצ'נסרי ניצל לרעה את שיקול דעתו כאשר קבע, כי מחיר השוק הבלתי מושפע של מניות החברה מהווה אינדיקציה מכרעת למציאת השווי ההוגן של מניות העותרים המערערים? האם החלטת בית המשפט קמא להשתמש במחיר המניה של החברה במקום במחיר העסקה (בקיזוז סינרגיות) היה מבוסס על ממצא עובדתי שגוי?

עוד בפסק הדין: תביעה להערכת שווי לפי סעיף 262 והשיטות השונות למציאת השווי ההוגן של מניות העותרים; מחיר השוק הבלתי מושפע למול מחיר העסקה פחות סינרגיות כאינדיקציה מכרעת לשווי הוגן של מניות החברה; העקרונות המנחים שנקבעו בהחלטות בית המשפט העליון של דלוור (Dell ו- DFC) ויישומם (המוטעה) על ידי בית המשפט הצ'נסרי

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15533