FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, נדרש לשאלה: באיזה שלב יכול רוכש בעסקת מיזוג, אשר רכש את התכתובות טרום-סגירה שבין עורך הדין לחברה הנמכרת, להשתמש בתכתובות הללו נגד המוכרים לאחר הסגירה? והתשובה – נגזרת ישירות מעקרון החופש החוזי בין הצדדים לעסקת המיזוג

8.9.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, נדרש לשאלה: באיזה שלב יכול רוכש בעסקת מיזוג, אשר רכש את התכתובות טרום-סגירה שבין עורך הדין לחברה הנמכרת, להשתמש בתכתובות הללו נגד המוכרים לאחר הסגירה? והתשובה – נגזרת ישירות מעקרון החופש החוזי בין הצדדים לעסקת המיזוג

עוד בפסק הדין: באיזה שלב יכול רוכש בעסקת מיזוג, אשר רכש את התכתובות טרום-סגירה שבין עורך הדין לחברה הנמכרת, להשתמש בתכתובות הללו נגד המוכרים לאחר הסגירה?; מהי הדרך הנכונה להגן על תכתובות החוסות תחת חיסיון עו"ד-לקוח, שהוכנו ונכתבו במסגרת המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם מיזוג, מפני שימוש מאוחר יותר על ידי הרוכש נגד המוכרים?; העברה מלאה של כלל נכסי החברה הנמכרת לידי הרוכש במסגרת עסקת מיזוג, לפי סעיף 259 לחוק החברות הכללי של דלוור; החרגה חוזית מפורשת בעסקאות מיזוג, לפיהן העברת נכסי חברה נמכרת במסגרת עסקת מיזוג לפי סעיף 259 לחוק החברות הכללי של דלוור יחול למעט, לא תחול על מסמכים שבין המוכרים לבין עורכי דינם שחל עליהם חיסיון עו"ד-לקוח

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15564