FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בתביעה מתמשכת זו, שעניינה העיקרי גזילת הזדמנות עסקית על רקע כישלונה של עסקת מיזוג להתממש, ערכאת הערעורים של אונטריו בוחנת האם צדק בית המשפט קמא, כי יש לדחות את התביעה שלפניו מכוחם של דיני ההשתק?

10.9.19

בתביעה מתמשכת זו, שעניינה העיקרי גזילת הזדמנות עסקית על רקע כישלונה של עסקת מיזוג להתממש, ערכאת הערעורים של אונטריו בוחנת האם צדק בית המשפט קמא, כי יש לדחות את התביעה שלפניו מכוחם של דיני ההשתק?

עוד בפסק הדין: המבחנים ליישומם של דיני ההשתק (estopple); עקרונות יסוד של דיני ההשתק וכיבוד החלטות והכרעות קודמות של בתי המשפט במחלוקת הנדונה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15573