FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט בוחן מחלוקת חוזית על רקע הסכם רכישה של עסק פעיל, לרבות נטילת התחייבויותיו הקודמות של העסק; לטענת התובעים, הנתבעים הפרו את מחויבויות השיפוי שלהם בהתאם להסכם הרכישה בין הצדדים, ואילו מנגד, הנתבעים טוענים כי התובעים לא עמדו בחובתם למזער את הנזקים שנגרמו להם

18.9.19

בית המשפט בוחן מחלוקת חוזית על רקע הסכם רכישה של עסק פעיל, לרבות נטילת התחייבויותיו הקודמות של העסק; לטענת התובעים, הנתבעים הפרו את מחויבויות השיפוי שלהם בהתאם להסכם הרכישה בין הצדדים, ואילו מנגד, הנתבעים טוענים כי התובעים לא עמדו בחובתם למזער את הנזקים שנגרמו להם

עוד בפסק הדין: פסיקה מקוצרת בעילה של הפרת חוזה וכללי הפרשנות בדלוור; החובה למזער נזקים לפני ואחרי שהייתה הפרה של החוזה; האם יכולה דוקטרינת ידיים בלתי נקיות לספק הגנה מפני עילה משפטית טהורה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15589