FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

פריצתה של קיימברידג' אנאליטיקה, לנתונים הפרטיים של המשתמשים בפייסבוק, גוררת אחריה צלילה חדה בשווי מניותיה של פייסבוק ואובדן שווי אחזקות של כ- 120 מיליארד דולר לבעלי מניות החברה; בעקבות זאת, נפתחים הליכי גילוי ועיון אשר מוגשים כנגד פייסבוק על ידי בעלי המניות של החברה; לפנינו החלטה אקוטית, בתחום הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי, הכולל דיון בתנאי הגילוי, ובין אלה, בהגדרתה של אותה "מטרה ראויה", המטילה נטלי הוכחה על בעלי המניות המבקשים

2.10.19

פריצתה של קיימברידג' אנאליטיקה, לנתונים הפרטיים של המשתמשים בפייסבוק, גוררת אחריה צלילה חדה בשווי מניותיה של פייסבוק ואובדן שווי אחזקות של כ- 120 מיליארד דולר לבעלי מניות החברה; בעקבות זאת, נפתחים הליכי גילוי ועיון אשר מוגשים כנגד פייסבוק על ידי בעלי המניות של החברה; לפנינו החלטה אקוטית, בתחום הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי, הכולל דיון בתנאי הגילוי, ובין אלה, בהגדרתה של אותה "מטרה ראויה", המטילה נטלי הוכחה על בעלי המניות המבקשים

עוד בפסק הדין: חובות הפיקוח של הדירקטוריון על יעילות מנגנוני ההגנה של החברה מפני נזקים העלולים להיגרם לה כתוצאה מתקיפה של צדדים שלישיים חיצוניים לחברה; חובות הפיקוח של הדירקטוריון והטענה כי הפרת חובות אלו מקימה זכות לגילוי ולעיון במסמכי החברה לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור; טענת Caremark ואחריות הדירקטוריון בגין אי-מילוי חובות הפיקוח על התנהלות החברה; כישלון הפיקוח של הדירקטוריון ו"הטראומה התאגידית" הנובעת מכך; חובות הפיקוח של הדירקטוריון וחובת ההתייחסות ל"דגלים אדומים"; האם בכל מקרה שבו מתבצעת עבירה פלילית בתאגיד, משמעות הדבר הינה כי הדירקטורים נכשלו בחובות הפיקוח שלהם?; גילוי מסמכים והיקפו במסגרת דרישה של בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור; מה בעל מניות נדרש להראות ולהוכיח על מנת שתקום לטובתו זכות העיון הקבועה בסעיף 220 לחוק החברות?; מה תפקידו של בית המשפט במסגרת הליכי גילוי ועיון הנערכים לבקשת בעל מניות לפי סעיף 220 לחוק החברות בדלוור?; אלו עילות מקימות לבעל המניות את הזכות להליכי גילוי ועיון במסמכים?; זכות עיון של בעלי מניות חברה במסמכי חברה; גילוי מסמכי חברה לפי סעיף 220 במסגרת בקשה להערכת שווי חברה; מהי "מטרה ראויה" שבגינה בעל מניות זכאי לממש את זכות העיון שלו במסמכי חברה?; הערכת שווי אחזקותיו של בעל מניות כמטרה ראויה לקבלת מסמכי חברה במסגרת הליכי גילוי ועיון לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15603