FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן בקשה לדחיית תביעה על הסף, אשר הוגשה בטענה כי אין לתובעת זכות עמידה להעלות טענות ביחס להפרת חובות חוזיות; הקושי של בית המשפט נובע מכך שמדובר בהתקשרויות מסחריות של ישויות שונות המשתייכות לשני אשכולות של חברות

2.10.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן בקשה לדחיית תביעה על הסף, אשר הוגשה בטענה כי אין לתובעת זכות עמידה להעלות טענות ביחס להפרת חובות חוזיות; הקושי של בית המשפט נובע מכך שמדובר בהתקשרויות מסחריות של ישויות שונות המשתייכות לשני אשכולות של חברות

עוד בפסק הדין: המבחנים לקביעת הפרת הסכמים בין ישויות שונות באשכול חברות אחד; זכות עמידה להגיש תביעה לסעד הצהרתי על בסיס עילה של הפרת חוזה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15607