FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

השתלטות עוינת: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן טענות שנטענו נגד ניסיונות להשתלטות עוינת על דירקטוריון חברה פרטית, בין היתר, תוך מינוי דירקטורים חדשים במקום הישנים, מבלי לפטר קודם לכן, את הדירקטורים הקודמים; בית המשפט בוחן את סמכותו לאשרר את הרכב ההנהלה והדירקטוריון בחברות פרטיות לפי סעיף 18-110(a) לחוק החברות המוגבלות באחריות של דלוור (המקביל לסעיף 225 לחוק החברות הכללי של דלוור), ואת השאלה, האם ניתן למנות דירקטורים קודם לפיטוריהם של הקודמים, על בסיס "תיאוריית המינוי המפטר" (the bump-out theory)

7.11.19

השתלטות עוינת: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן טענות שנטענו נגד ניסיונות להשתלטות עוינת על דירקטוריון חברה פרטית, בין היתר, תוך מינוי דירקטורים חדשים במקום הישנים, מבלי לפטר קודם לכן, את הדירקטורים הקודמים; בית המשפט בוחן את סמכותו לאשרר את הרכב ההנהלה והדירקטוריון בחברות פרטיות לפי סעיף 18-110(a) לחוק החברות המוגבלות באחריות של דלוור (המקביל לסעיף 225 לחוק החברות הכללי של דלוור), ואת השאלה, האם ניתן למנות דירקטורים קודם לפיטוריהם של הקודמים, על בסיס "תיאוריית המינוי המפטר" (the bump-out theory)

עוד בפסק הדין: ביצור שליטה באמצעות הושבת נציגים בדירקטוריון או בהנהלה; מה הן עסקאות שהן בבחינת ביצור שליטה אסור?; מיהו בעל שליטה בחברה?; המבחנים לקביעת קיומה של שליטה אפקטיבית; המבחנים לקביעת שליטה אפקטיבית של בעל מניות המחזיק פחות מ-50% מכוח ההצבעה בחברה; החלפת הרכב הדירקטוריון ואובדן השליטה האפקטיבית של בעל המניות בגין זאת; אשרור הרכב ההנהלה והדירקטוריון בחברות פרטיות לפי סעיף 18-110(a) לחוק החברות המוגבלות באחריות של דלוור; תיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פרשנות חוזה ותקנון החברה; פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; האם ניתן לפטר מכהונה דירקטור או נושא משרה, בדרך של מינוי אחר תחתיו, מבלי לפטר קודם את נושא המשרה המוחלף, גם כאשר אין מושבים פנויים (the bump-out theory)?; האם ניתן לפטר נושא משרה באמצעות מינוי מנהל תחתיו, קודם לעריכת פיטורי קודמו? 

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15655