FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

ערעור על פסק דין המורה למערער לשלם קנס של כמעט 93 מיליון דולר, במסגרת תביעה אזרחית שהגישה נגדו הרשות לניירות ערך (SEC) במקביל להרשעתו הפלילית בביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך וסחר במידע פנים; בהכרעה זו, נדרשת ערכאת הערעורים השנייה לבחון האם שגה בית המשפט המחוזי בפרשנות הוראת החוק הרלוונטית, ככזו המתירה הטלת קנס אזרחי על בסיס הרווחים שהושגו כתוצאה מסחר שהמערער ביצע בניגוד לחוק באופן כללי, ולא כנגזרת של רווחיו האישיים של המערער?

10.11.19

ערעור על פסק דין המורה למערער לשלם קנס של כמעט 93 מיליון דולר, במסגרת תביעה אזרחית שהגישה נגדו הרשות לניירות ערך (SEC) במקביל להרשעתו הפלילית בביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך וסחר במידע פנים; בהכרעה זו, נדרשת ערכאת הערעורים השנייה לבחון האם שגה בית המשפט המחוזי בפרשנות הוראת החוק הרלוונטית, ככזו המתירה הטלת קנס אזרחי על בסיס הרווחים שהושגו כתוצאה מסחר שהמערער ביצע בניגוד לחוק באופן כללי, ולא כנגזרת של רווחיו האישיים של המערער?

עוד בפסק הדין: סמכות הרשות לניירות ערך להגיש תביעה אזרחית במקביל להליך הפלילי, על רקע עבירות של תרמית בניירות ערך וסחר במידע פנים; הוראות סעיף21A  לחוק המסחר בניירות ערך; מבחני סעיף21A  לחוק המסחר בניירות ערך משנת 1934 האמריקאי, המתיר לבתי המשפט להטיל קנסות אזרחיים בגין הפרות של סחר במידע פנים, בסכומים גבוהים לאור העובדות והנסיבות; התכלית ההרתעתית של סעיף21A  לחוק המסחר בניירות ערך משנת 1934 האמריקאי, אשר מתיר הטלת קנסות בגובה גבוה יותר מהנזק עצמו, בעבירות של שימוש ומסחר במידע פנים; שיקול דעתו של בית המשפט המחוזי בקביעת הקנס

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15669