FavoriteLoadingהוסף למועדפים

במהלך שנים רבות, העביר המערער הניו-זילנדי למשיבה הסינגפורית כספים רבים, על מנת שזו תנהל ותשקיע את הכספים עבורו; מספר שנים לאחר מכן, דרש המערער מן המשיבה למסור לו דין וחשבון לגבי הכספים שהועברו; האם חלפה העת להגשת תביעת המערער?

17.11.19

במהלך שנים רבות, העביר המערער הניו-זילנדי למשיבה הסינגפורית כספים רבים, על מנת שזו תנהל ותשקיע את הכספים עבורו; מספר שנים לאחר מכן, דרש המערער מן המשיבה למסור לו דין וחשבון לגבי הכספים שהועברו; האם חלפה העת להגשת תביעת המערער?

עוד בפסק הדין: דיני נאמנות ואמונאות; סעיף (2)6 לחוק ההתיישנות והחריגים המופיעים בסעיף (1)22 לחוק זה – העוסקים בדיני ההתיישנות בנוגע לנכסי נאמנות

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15692