FavoriteLoadingהוסף למועדפים

במשך למעלה משלושים שנה הועסק התובע על ידי חלק מהחברות הנתבעות, ותוגמל באמצעות שילובים שונים של מזומנים וזכויות אקוויטי; בשלב מסוים, חתם התובע על הסכם פיצויי פיטורים, אשר הסדיר את גובה הפיצויים שהוא זכאי לקבל במקרה של התפטרות מסיבה טובה (for good cause) בעקבות שינוי במבנה השליטה בחברות; התובע אכן התפטר בעקבות שינוי במבנה השליטה וקיבל פיצוי בסך מיליון דולר, אך לטענתו לא שולם לו כל הסכום המגיע לו; האם יש לדחות את תביעתו על הסף בהתאם לבקשת החברות הנתבעות?

21.11.19

במשך למעלה משלושים שנה הועסק התובע על ידי חלק מהחברות הנתבעות, ותוגמל באמצעות שילובים שונים של מזומנים וזכויות אקוויטי; בשלב מסוים, חתם התובע על הסכם פיצויי פיטורים, אשר הסדיר את גובה הפיצויים שהוא זכאי לקבל במקרה של התפטרות מסיבה טובה (for good cause) בעקבות שינוי במבנה השליטה בחברות; התובע אכן התפטר בעקבות שינוי במבנה השליטה וקיבל פיצוי בסך מיליון דולר, אך לטענתו לא שולם לו כל הסכום המגיע לו; האם יש לדחות את תביעתו על הסף בהתאם לבקשת החברות הנתבעות?

עוד בפסק הדין: הפרת חוזה – יסודות העילה והוכחתה באופן מספק בשלב בקשת דחייה על הסף; האם החוזה הינו חד משמעי או שמא יכול לסבול פרשנויות סבירות שונות? עשיית עושר שלא כדין – יסודות העילה; ביצוע בעין וצו מניעה; השתק הבטחה במקרה בו קיים חוזה אכיף המסדיר את יחסי הצדדים; שיפוי בשלב בו טרם הוכרעה העילה שבבסיס הדרישה לשיפוי

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15699