FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בבית המשפט הצ'נסרי נידונה דרישתו של שותף לשעבר בשותפות מוגבלת לעיין בספריה של השותפות. התובע מבקש לעיין בספריה של השותפות לצורך בירורים בקשר לחשבון ההון שלו והסכום ששולם לו עם פרישתו מהשותפות. בית המשפט בוחן האם יש לתובע זכות לדרוש לעיין בספריה של השותפות, על אף שפרש ממנה?

28.11.19

בבית המשפט הצ'נסרי נידונה דרישתו של שותף לשעבר בשותפות מוגבלת לעיין בספריה של השותפות. התובע מבקש לעיין בספריה של השותפות לצורך בירורים בקשר לחשבון ההון שלו והסכום ששולם לו עם פרישתו מהשותפות. בית המשפט בוחן האם יש לתובע זכות לדרוש לעיין בספריה של השותפות, על אף שפרש ממנה?

עוד בפסק הדין: דרישת עיון בספריה של שותפות מוגבלות לפי סעיף 17-305 לחוק השותפויות המוגבלות המתוקן של דלוור; זכויותיו של שותף מוגבל בשותפות לאחר פרישתו ממנה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15718