FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

"נתח הוגן" לעובד ממציא, בתמורה להמצאתו אשר הניבה לחברה שהעסיקה אותו "רווחים יוצאים מגדר הרגיל": בית המשפט העליון באנגליה מנתח את סעיף חוק הפטנטים האנגלי, אשר קובע את זכותו של עובד לקבל "נתח הוגן" (fair share) בגין המצאה שפיתח ושנרשמה כפטנט אשר נותר בבעלות החברה בה הועסק; המורכבות במקרה דנן, נולדה מהנסיבות הקיצוניות שבהן מחד – המצאתו של העובד הניבה רווחי עתק לאשכול החברות כולו ומאידך, ההמצאה והפטנט שנרשם בגינה, הומחו לטובת חברת-האם שבאשכול, אשר לא היתה בגדר "מעסיקתו" הישירה של העובד; בית המשפט העליון באנגליה מפרש את לשון חוק הפטנטים, באופן המבטיח יישום הוגן, מסחרי ועסקי

1.1.20

"נתח הוגן" לעובד ממציא, בתמורה להמצאתו אשר הניבה לחברה שהעסיקה אותו "רווחים יוצאים מגדר הרגיל": בית המשפט העליון באנגליה מנתח את סעיף חוק הפטנטים האנגלי, אשר קובע את זכותו של עובד לקבל "נתח הוגן" (fair share) בגין המצאה שפיתח ושנרשמה כפטנט אשר נותר בבעלות החברה בה הועסק; המורכבות במקרה דנן, נולדה מהנסיבות הקיצוניות שבהן מחד – המצאתו של העובד הניבה רווחי עתק לאשכול החברות כולו ומאידך, ההמצאה והפטנט שנרשם בגינה, הומחו לטובת חברת-האם שבאשכול, אשר לא היתה בגדר "מעסיקתו" הישירה של העובד; בית המשפט העליון באנגליה מפרש את לשון חוק הפטנטים, באופן המבטיח יישום הוגן, מסחרי ועסקי

עוד בפסק הדין: זכויות עובד ממציא לקבל "נתח הוגן" (fair share) מחברה שהינה הבעלים של ההמצאה שהמציא בתקופת העסקתו, בגין המצאתו; התנאים לקבלת פיצוי ממציא הולם (נתח הוגן), לטובת עובד שהמציא המצאה אשר החברה הרוויחה ממנה; הגדרתה של "הטבה יוצאת מגדר הרגיל" שממנה נהנה חברה מעסיקה בגין המצאתו של עובד, ושבגינה, זכאי עובד ל"נתח הוגן" לפי חוק הפטנטים האנגלי.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15789