FavoriteLoadingהוסף למועדפים

מרכיבי העוולה הנזיקית של גרם הפרת חוזה כוללים: (א) סיכוי סביר להזדמנות עסקית; (ב) התערבות מכוונת על ידי הנתבע בהזדמנות העסקית; (ג) קשר סיבתי מוערך (proximate causation); וכן (ד) נזק.

7.7.20

מרכיבי העוולה הנזיקית של גרם הפרת חוזה כוללים: (א) סיכוי סביר להזדמנות עסקית; (ב) התערבות מכוונת על ידי הנתבע בהזדמנות העסקית; (ג) קשר סיבתי מוערך (proximate causation); וכן (ד) נזק.

Agilent Techs., Inc. v. Kirkland, 2009 WL 119865, at *5 (Del. Ch. Jan. 20, 2009)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16196