FavoriteLoadingהוסף למועדפים

אדם ישא באחריות בגין עוולת גרם הפרת קשרים עסקיים, אם הוא התערב ביחסים עסקיים של אחר, הן קיימים והן בהתהוות, על ידי שידול צד שלישי שלא להתקשר או להמשיך ביחסים עסקיים עם אחר, או באמצעות מניעתו של צד שלישי מלהמשיך ביחסים עסקיים עם אחר.

12.7.20

אדם ישא באחריות בגין עוולת גרם הפרת קשרים עסקיים, אם הוא התערב ביחסים עסקיים של אחר, הן קיימים והן בהתהוות, על ידי שידול צד שלישי שלא להתקשר או להמשיך ביחסים עסקיים עם אחר, או באמצעות מניעתו של צד שלישי מלהמשיך ביחסים עסקיים עם אחר.

Bove v. Goldenberg, 2007 WL 446014, at *4 (Del. Super. Feb. 7, 2007)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16212