FavoriteLoadingהוסף למועדפים

החשש מפני ניצול לרעה של כלי התביעה הייצוגית בעילות תביעה הקשורות במסחר בניירות ערך, הובילו את הקונגרס האמריקאי לקדם את חוק האכיפה הפרטית של דיני ניירות הערך משנת 1995 (the Private Securities Litigation Reform Act in 1995 – PSLRA). סעיפי חוק PSLRA כיוונו להפחית את הניצול לרעה של תביעות ייצוגיות, להגביל את הנזקים שניתן לפוסקם לרבות שכר טרחת עורכי הדין, לספק נמל מבטחים לטובת הצהרות הצופות פני עתיד, הענקת סמכות להטיל סנקציות בגין תביעות "מטופשות" (frivolous), ולהסמיך את בית המשפט להקפיא הליכים קודם לגילוי מסמכים לנוכח בקשה תלויה ועומדת לדחיית התביעה על הסף.

19.7.20

החשש מפני ניצול לרעה של כלי התביעה הייצוגית בעילות תביעה הקשורות במסחר בניירות ערך, הובילו את הקונגרס האמריקאי לקדם את חוק האכיפה הפרטית של דיני ניירות הערך משנת 1995 (the Private Securities Litigation Reform Act in 1995 – PSLRA). סעיפי חוק PSLRA כיוונו להפחית את הניצול לרעה של תביעות ייצוגיות, להגביל את הנזקים שניתן לפוסקם לרבות שכר טרחת עורכי הדין, לספק נמל מבטחים לטובת הצהרות הצופות פני עתיד, הענקת סמכות להטיל סנקציות בגין תביעות "מטופשות" (frivolous), ולהסמיך את בית המשפט להקפיא הליכים קודם לגילוי מסמכים לנוכח בקשה תלויה ועומדת לדחיית התביעה על הסף.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. v. Dabit, 547 U.S. 71, 81 (2006)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16232