FavoriteLoadingהוסף למועדפים

דוקטרינה דלוורית ידועה ומושרשת היטב הינה, כי בית המשפט לא יטיל סנקציות בגין פעולות הנעדרות יושר, שבוצעו על ידי אמונאים בחברה, זאת מהסיבה הפשוטה שהפעולה היא חוקית ותקפה.

21.7.20

דוקטרינה דלוורית ידועה ומושרשת היטב הינה, כי בית המשפט לא יטיל סנקציות בגין פעולות הנעדרות יושר, שבוצעו על ידי אמונאים בחברה, זאת מהסיבה הפשוטה שהפעולה היא חוקית ותקפה.

Schnell v. Chris-Craft Industries, Inc. 285 A.2d 437 (1971)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16242