פסיקה גלובלית – משפט עסקי

בדיקות נאותות  Due Diligence
בוררות, גישור ופתרונות ליישוב סכסוכים Arbitration, experts and dispute resolution mechanism
דילול הון אסור Prohibited dilution of equity steak
דין מדינתי מול דין פדרלי Federal Law and State Law
דיני נאמנות Trust and Trustees
דיני תחרות והגבלים עסקיים Antitrust Competition Law
ההגנה על חושפי שחיתויות The protection for whistleblowers
הלבנת הון Anti-Money Laundering
הזדמנות עיסקית Usurping Corporate Opportunities
הסטת הוצאות משפטיות Fee Shifting
הערכות שווי הוגן לחברה והערכה לפי שיטת ה-DCF Valuation of Shares;  Appraisal and Proceedings
השקעות ותוכניות השקעה קולקטיביות Investments and Collective Investment Schemes
התיישנות ודיני השתק ומניעות Statute of Limitation and Statute of Repose
זכויות חסימה וזכות סירוב ראשונה Blocking rights and rights of first refusal
חלוקת דיבידנד ודיבידנד קונסטרוקטיבי Dividends and Division of Profits; Declaration of Dividends
יועצים חיצוניים לחברה Legal and Financial Advisors
כלל "שיקול הדעת העסקי״, ״כלל הבחינה המוגברת״ ו-״כלל ההגינות המלאה" The Business judgment Rule, Enhanced Scrutiny and the Entire Fairness Standard Of Review
מאבקי שליטה והשתלטות עויינת Proxy contest and Hostile takeover
מיזוגים ורכישות Mergers and Acquisitions
מיזם משותף Joint Venture
מימון תאגידי Corporate Finance
מסחר תאגידי Commercial Law
מצגים והתחייבויות בעסקאות Representations and warranties in purchase agreements
עבירות לפי חוק RICO Criminal violations of the RICO Act
עסקאות רכישה חוזרת (אופציות Call ו- Put) Repurchase Agreements (Call and Put Options)
פורום נאות, סמכות שיפוט, ברירת דין ותחולת דין  Forum Selection and Governing Law Clauses; Jurisdiction
קרנות (קרנות גידור, קרנות הון סיכון, קרנות הון פרטיות, קרנות דואליות, קרן הזנה ועוד) Funds (private equity funds, hedge funds, mutual funds, feeder fund) 
שותפים ושותפויות Partners and partnerships 
תביעות נגזרות Derivative Actions
תובענות ייצוגיות Class Actions
תניות הגנה בעסקת מיזוג
Deal Protection Devices

קטגוריות משנה בנושא: