רישום למנויים חדשים

"אם אתה חושב שההשכלה היא יקרה, נסה את הבורות."  דרק בוק

הסבר לנרשמים חדשים לאתר GCL

 

אתר GCL – Global Comparative Law הינו אתר אינטרנטי המכיל תמציות פסקי דין בעברית בליווי פסקי הדין המלאים באנגלית, בחלוקה לקטגוריות חיפוש נוחות הכוללות, בין היתר, קטגוריות לפי נושאים משפטיים וקטגוריות לפי מדינות. האתר נועד לאפשר לקהילייה המשפטית בישראל, לערוך משפט משווה באופן ראוי, עדכני וישים.

השימוש באתר מחייב הרשמה ותשלום דמי מנוי באופן הבא:

ההרשמה לשרותי האתר היא על בסיס ארגוני/משרדי.
  • ארגון או משרד המעוניינים שחבריו יהיו מנויים על שרותי האתר חייבים להירשם בדף רישום משרד בכדי לקבל קוד משרד.
  • יחידים המעוניינים להשתמש בשרותי התוכן באתר חייבים קודם לוודא שמשרדם/ארגונם נרשמו באתר ויש ברשותם קוד משרד.
  • יחידים שיש ברשותם קוד משרד יכולים להירשם בדף רישום אישי.
  • יחידים שאין ברשותם קוד משרד, עליהם (או על נציג מוסמך ממשרדם) להירשם בדף רישום משרד בכדי לקבל קוד משרד.

 

מערכת GCL מאחלת לקהל לקוחותיה הנאה מלאה מאתר GCL.