Categories Menu

לכל לקוחותינו

אתר GCL עובר בימים אלו שידרוג ויתכנו שיבושים קלים בתצוגת האתר.
אתכם הסליחה


ניוזלטר שבועי

ניתוח סוגיות משפטיות ומשפט משווה

קרא עוד

חדשות

18.9.19

בית המשפט בוחן מחלוקת חוזית על רקע הסכם רכישה של עסק פעיל, לרבות נטילת התחייבויותיו הקודמות של העסק; לטענת התובעים, הנתבעים הפרו את מחויבויות השיפוי שלהם בהתאם להסכם הרכישה בין הצדדים, ואילו מנגד, הנתבעים טוענים כי התובעים לא עמדו בחובתם למזער את הנזקים שנגרמו להם

עוד בפסק הדין: פסיקה מקוצרת בעילה של הפרת חוזה וכללי הפרשנות בדלוור; החובה למזער נזקים לפני ואחרי שהייתה הפרה של החוזה; האם יכולה דוקטרינת ידיים בלתי נקיות לספק הגנה מפני עילה משפטית טהורה?

18.9.19

ארבעה אנשים הקימו יחד חברה באחריות מוגבלת, שמטרתה לבחון מודל עסקי חדש למתן שירותי כירופרקטיקה; אחד החברים ביצע תרמית כנגד החברה וסולק ממנה; השני הכריז על פשיטת רגל, ולאחר מכן הקים לכאורה עסק מתחרה עם החבר השלישי, ויחד, הם בזזו את החברה ואז החלו לפרק אותה; החבר הרביעי תבע אותם בגין אותם מעשים, אך התאבד לפני שהוכרעה התביעה; אלמנתו של החבר המנוח תבעה את החברה, החברים בה והישויות הקשורות אליהם, בטענה כי היא זכאית לתגמולי פוליסת ביטוח החיים שהוציאה החברה לטובת בעלה, במסגרת הסכם שנכרת בין החברים לאחר סילוקו של החבר הראשון; זוהי החלטת בית המשפט בבקשת הנתבעים לדחות את תביעת האלמנה על הסף

עוד בפסק הדין: הסטנדרט המשפטי שחל על בקשת דחייה על הסף לפי כלל 12(b)(6); הסטנדרט המשפטי שחל על בקשת דחייה על הסף לפי כלל 12(b)(6), כאשר התובעת אינה מיוצגת; פרשנות חוזים; זכות העמידה של התובעת כצד שלישי מוטב לחוזה; מינוי כונס נכסים לפי סעיף 18-805

15.9.19

בבית המשפט הגבוה בסינגפור נידונה מערכת יחסים חוזית בין צדדים, לרכישת מניות חברה, שנגמרה בתביעה ובתביעת שכנגד, על רקע טענות של מצגי שווא כוזבים שנמסרו על מנת לשדל למכירה; האם הנתבעים גרמו לתובעת להתקשר בהסכם לרכישת מניות על בסיס מצגי שווא כוזבים? האם בצדק חזרה בה התובעת מן ההסכם או שמא מדובר בביטול של החוזה שלא כדין, באופן שמצדיק פסיקת פיצויים לנתבעים? באלו נסיבות רשאי צד לחוזה לבטלו באופן חד צדדי?

עוד בפסק הדין: יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; האם הפרה יסודית לכאורה של אחד הצדדים לחוזה מצדיקה את ביטול החוזה על ידי הצד השני?; תוקפו של ביטול חוזה על ידי צד נפגע; מצגים כוזבים בחוזה מסחרי הנמסרים במטרה לשדל צד להתקשר בעסקת מיזוג; מצג שווא כוזב ומצג שווא תמים ואחריות לפי (1)2 לחוק מצגי שווא האמריקאי; ביטול חוזה מטעמי מצג שווא כוזב, במטרה להשיב את המצב לקדמותו; האם קיימת מניעה של מתן סעד של ביטול החוזה לאור מעורבותם של צדדים שלישיים המושפעים מקיומו של החוזה?

10.9.19

בתביעה מתמשכת זו, שעניינה העיקרי גזילת הזדמנות עסקית על רקע כישלונה של עסקת מיזוג להתממש, ערכאת הערעורים של אונטריו בוחנת האם צדק בית המשפט קמא, כי יש לדחות את התביעה שלפניו מכוחם של דיני ההשתק?

עוד בפסק הדין: המבחנים ליישומם של דיני ההשתק (estopple); עקרונות יסוד של דיני ההשתק וכיבוד החלטות והכרעות קודמות של בתי המשפט במחלוקת הנדונה.

10.9.19

גניבת כספי חברה על ידי הדירקטוריון: בעלת מניות שהשקיעה סכומים רבים מאוד בחברה במועד היווסדה, מגישה תביעתה נגד הדירקטוריון, בטענה כי הדירקטורים עשקו את החברה במיליוני דולרים, לצרכיהם הפרטיים ולטובתם האישית, תוך פגיעה קשה בחברה; בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מתמקד בדיון כאן בשאלה, האם בנסיבות העניין הוכח, כי פנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת היא בבחינת פנייה בלתי יעילה?

עוד בפסק הדין: גניבת כספי חברה על ידי הדירקטורים, והיותה של פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, בבחינת פנייה בלתי יעילה בנסיבות; האירועים הנדירים שבהם מתקבלת הטענה כי התובע הנגזר פטור מפנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת עקב עניין אישי וניגוד עניינים שבהם מצויים רוב הדירקטורים בדירקטוריון; השמירה וההגנה על נכסי חברה במסגרת חובתם של דירקטורים בחברה לפעול כנאמן לנכסיה; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי בדלוור; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; כיצד קובעים את עצמאות הדירקטוריון ביחס לשאלה, האם פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, היא יעילה או שאינה יעילה? חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; מקור הזכות של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת; עקרונות הלכת Tooley; ההבדל בין תביעה נגזרת לתביעה ייצוגית; אימתי עילת תביעה של הפרת חובות האמונים היא בבחינת עילת תביעה נגזרת, ואימתי היא בבחינת עילת תביעה ישירה?

8.9.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, נדרש לשאלה: באיזה שלב יכול רוכש בעסקת מיזוג, אשר רכש את התכתובות טרום-סגירה שבין עורך הדין לחברה הנמכרת, להשתמש בתכתובות הללו נגד המוכרים לאחר הסגירה? והתשובה – נגזרת ישירות מעקרון החופש החוזי בין הצדדים לעסקת המיזוג

עוד בפסק הדין: באיזה שלב יכול רוכש בעסקת מיזוג, אשר רכש את התכתובות טרום-סגירה שבין עורך הדין לחברה הנמכרת, להשתמש בתכתובות הללו נגד המוכרים לאחר הסגירה?; מהי הדרך הנכונה להגן על תכתובות החוסות תחת חיסיון עו"ד-לקוח, שהוכנו ונכתבו במסגרת המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם מיזוג, מפני שימוש מאוחר יותר על ידי הרוכש נגד המוכרים?; העברה מלאה של כלל נכסי החברה הנמכרת לידי הרוכש במסגרת עסקת מיזוג, לפי סעיף 259 לחוק החברות הכללי של דלוור; החרגה חוזית מפורשת בעסקאות מיזוג, לפיהן העברת נכסי חברה נמכרת במסגרת עסקת מיזוג לפי סעיף 259 לחוק החברות הכללי של דלוור יחול למעט, לא תחול על מסמכים שבין המוכרים לבין עורכי דינם שחל עליהם חיסיון עו"ד-לקוח

כוכב זהב

8.9.19

בית המשפט העליון בסינגפור בוחן התנהלותן של שתי בעלות מניות בחברה פרטית ובטענת אחת מהן, כי פעולות השנייה, שבוצעו תוך הפרת הסכמי בעלי המניות, גבלו בעושק המיעוט ואף בפגיעה בחברה, לנוכח הפרת תניות אי-תחרות והאיסור לשדל לקוחות

עוד בפסק הדין: מרכיבי עילת תביעה של עושק המיעוט – הדין בסינגפור; קיפוח ועושק המיעוט על ידי בעל שליטה אשר מפר את הסכם בעלי המניות הכוללות תניות סודיות ואי-תחרות; שליטה אפקטיבית בדירקטוריון החברה תוך התעלמות מחלק מהדירקטורים שהתמנו על ידי בעלת מניות המיעוט; עושק המיעוט בדרך של השתלטות על הדירקטוריון והפרת הסכם בעלי המניות; באילו מקרים תוכר עילה של קיפוח המיעוט המזכה בסעד של בית משפט?; סעד להסרת קיפוח המיעוט הן מכוח דיני היושר והן מכוח עילות חוזיות של הפרת הסכם בעלי המניות