Categories Menu

לכל לקוחותינו

אתר GCL עובר בימים אלו שידרוג ויתכנו שיבושים קלים בתצוגת האתר.
אתכם הסליחה


ניוזלטר שבועי

ניתוח סוגיות משפטיות ומשפט משווה

קרא עוד

חדשות

כוכב זהב

13.7.20

גרם הפרת יחסים עסקיים: תחרות מכוערת בין שני משקיעים מוסדיים, מגיעה עד מהרה, לבית המשפט הצ'נסרי; בליבה של התביעה, טענתה העיקרית של התובעת, כי השמצותיה של הנתבעת ובפרט – לחצים עסקיים שהפעילה על גורמים שונים בשוק ההון כי לא תמשיך את עסקיה עימם אם ימשיכו לנהל יחסים עסקיים עם התובעת, התגבשו לכלל עוולה נזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים (tortious interference in business relations); בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק בעוולה נזיקית-מסחרית זו (גרם הפרת יחסים עסקיים), לרבות בהחרגות ליישומה של העוולה, גם כאשר כל מרכיביה מולאו.

עוד בפסק הדין: עוולת גרם הפרת קשרים עסקיים ומרכיבי העוולה; האם שידולם של גורמים בשוק – לקוחות, יועצים, ספקים – לחדול לעבוד עם מתחרה, גובלים בעוולה הנזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים?; עוולת גרם הפרת חוזה והסעדים המגיעים בגין הפרה זו; עוולת גרם הפרת חוזה; תחכומם של המשקיעים המוסדיים; השקעות מתחרות בין משקיעים מוסדיים באג"חים מוניציפליים; תחרות לא הוגנת הגובלת בגרם הפרת חוזה בין משקיעים מוסדיים באג"חים מוניציפליים; המפגש שבין הזכות לתחרות ובין העוולה הנזיקית של גרם הפרת יחסים עסקיים; הקשר שבין עוולת גרם הפרת יחסים עסקיים ובין גזילת הזדמנות עסקית; התנאים להחלת הפטור מהטלת אחריות בגין עוולת גרם הפרת יחסים עסקיים לנוכח הזכות להתחרות והזכות לחופש הביטוי.

12.7.20

השפעתן האמיתית של הצהרות כוזבות של חברה נסחרת, על מחיר המניה: ערכאת הערעורים השנייה מעמיקה באבחנה (ובהשלכות האבחנה, ככל שכאלה קיימות) שבין "תחזוקת הצהרות מנפחות" (או אולי, תיאוריית "שימור המחיר המנופח") (inflation maintenance theory) לבין "הצהרות היכרות מנפחות"; בתוך כך, דיון חשוב מאוד בשאלות הקושרות בין בירור עילות התביעה לגופן, ובין ההליכים המוקדמים של בקשה לאשר את בירור התביעה כתביעה ייצוגית.

עוד בפסק הדין: ההשפעה של הצהרות כוזבות של חברה נסחרת, על מחיר המניה; תיאוריית "תחזוקת הצהרות מנפחות" – מה משמעה ומה הן השלכותיה?; אחריותם של נושאי משרה השותקים לאורה של שמועה כוזבת המשפיעה על מחיר סחרות מניית החברה, או אשר ממשיכים למסור "תחזוקת הצהרות מנפחות"; החובה לגלות באופן ראוי ומלא פרטים שהחברה מוסרת ומתי תחזוקת הצהרות מנפחות מתגבשות לכלל מצג כוזב ואי-גילוי נאות; הפרכת חזקת תרמית-על-השוק של הלכת Basic; הגנת אמת-על-השוק וחזקת תרמית-על-השוק; התנאים המוקדמים לאישורה של תביעה ייצוגית לפי כלל 23(b) לכללי הפרוצדורה האזרחית הפדרלית; חזקת ההסתמכות של מצגיה של חברה מדווחת והפטור לטובת התובעים בעילה של תרמית בניירות ערך מפני הצורך להוכיח מרכיב זה; יסודותיה של עבירת המצג שווא ואי-גילוי נאות; איך מגדירים קבוצה ייצוגית?; מהם התנאים שעל תובע ייצוגי לעמוד בהם בעת שהוא מבקש את אישורו של בית המשפט לקבוצה הייצוגית?; התאמתן של עילות תביעה מכוח סעיף 10(b) לחוק המסחר בניירות ערך, להתברר במסגרתה של תביעה ייצוגית; אימתי יש להוכיח את רכיב הסתמכות התובע על מצג-השווא בניירות ערך האם בשלב ההוכחות לגופה של תביעה או שמא כבר במועד הבקשה לאישור התביעה הייצוגית?

כוכב זהב

12.7.20

המבחנים לקביעת קיומם של יחסי אמונאות בין שניים: השתלטות עויינת ואפילו אגרסיבית במיוחד, נמצאת בליבה של תביעה זו, שבה אחד משלושה שותפים, הצליח באמצעי מרמה, לשכנע את האחרים, וביניהם את חברו הטוב מזה 25 שנים, לערוך שינויים מבניים באחזקותיהם, מבלי לגלות להם כי למעשה, הם מסייעים לו להשתלט על החברה ולאחר מכן, אף לבצרה; ייחודיותה של ההחלטה כאן, היא בפירוט המרכיבים של יחסי אמונאות בין שניים ובפרט בדיון ייחודי שטרם נבחן קודם לכן, העוסק בשאלה, האם ניתן לטעון להפרת חובות האמונים בגין פגיעה באמון אישי ובחברות אישית רבת שנים אשר במסגרתה פיתחו הצדדים "קרבה פמיליאלית"; במילים אחרות, האם מתקיימים בדיני החברות, חובות אמונים אישיים שאינם חובות נכסיים הנובעים מהאחזקה במניות ומצבר הזכויות הנלווה אליהם? איזו שאלה מופלאה!

עוד בפסק הדין: האם ייתכנו חובות אמונים פרטיות שאינן מתבססות על צבר הזכויות הנלווה לאחזקה בהון חברה אלא על יחסי חברות קרובים מאוד במשך שנים?; האם הפגיעה באמון האישי וביחסי החברות הקרובים שהתקיימו לאורך שנים התגבשו לכלל הפרה של חובות אמונים בין הצדדים?; התנאים לביסוס יחסי אמונים בין שני צדדים; המרכיבים המצביעים על קיומם של יחסי אמונאות בין שני צדדים; אימתי מתקיימים יחסי אמונאות וחובות אמונים בין שני צדדים?; המבחנים לקביעת יחסי שולח-שלוח; קיומם של יחסי שולח-שלוח בין לקוח ובין יועץ מקצועי; המבחנים לקביעת "יחסי קרבה" המקימים חובות זהירות בין צדדים