חובות אמונים בחברה 2016

חובות אמונים בחברה – 2016

375.00

קטגוריה:

תיאור מוצר

קוראים יקרים,

סדרת הספרים "חובות אמונים בחברה – ניתוחי פסיקה גלובלית", מבית ההוצאה של GCL – Global Comparative Law, מורכבת מארבעה ספרים, המכילים בקירוב את ניתוחם של כ- 350 פסקי דין המובילים בעולם מערכאות בתי המשפט בארצות הברית, אנגליה, קנדה ואוסטרליה – בסוגיה המשפטית המורכבת של חובות האמונים בחברה.

חובות האמונים בחברה, הינה דוקטרינה משפטית יסודית, מובילה ומורכבת, בדיני התאגידים ודיני ניירות הערך, והיא חולשת על סוגיות משפטיות מובילות בדיני החברות וביניהן – תורת האורגנים ובעיית הנציג; עקרון האישיות המשפטית הנפרדת וחריג הרמת מסך; עסקאות חברה בניגוד עניינים; מאבקי שליטה והשתלטות עוינת; ממשל תאגידי תקין; הקמתן של ועדות דירקטוריון מיוחדות; גזילת הזדמנויות עסקיות; חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון; הגינות מחיר והגינות הליך בעסקאות מיזוג מסוג Cash-Out; סיוע להפרת חובות האמונים על ידי יועצים חיצוניים לחברה; סטנדרט הבחינה של בית המשפט ומידת התערבותו בכוחות השוק; דחייה שלא כדין את פנייתו המוקדמת של בעל מניות בטרם הגשתה של תביעה נגזרת ועוד.

הספרים מובאים בחתך לפי שנים – 2013, 2014 ו- 2015 ו- 2016 (חובות אמונים 2016 עתיד לצאת לאור במרץ 2017) והם מכילים ניתוח מעמיק של פסקי דין מורכבים ומפורטים העוסקים, בין היתר, במרכיבי חובות האמונים, הכוללים, על קצה המזלג את – חובת הנאמנות, חובת תום הלב, חובות הזהירות, חובות הגילוי, חובות פיקוח של דירקטוריון באשכול ועוד.

סדרת הספרים מיועדת לעורכי דין, לרואי חשבון, לדירקטורים, לנושאי משרה בכירים, לסטודנטים, ועוד.