עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

עניינו האישי של הדירקטור: בפרשה שערורייתית למדי זו, דירקטור יחיד "בחברת קליפה" שפעילותה העסקית הושעתה, מחלק לעצמו 25 מיליון מניות החברה במחיר מכירה נמוך מאוד (כרבע ממחיר המכירה בשוק בזמנו), בעודו מודע לכך שבכוונת החברה לחזור לפעילות בהקדם; בית המשפט הצ'נסרי מעמיק מאוד את הדיון ביחס להתנהלות הטובלת עד צוואר בעניין אישי של הדירקטור וקידום האינטרסים הפרטיים שלו, על חשבון החברה שעליה הוא אמון להגן ולשמור, תוך שימוש במידע פנים שברשותו

9.4.19

עניינו האישי של הדירקטור: בפרשה שערורייתית למדי זו, דירקטור יחיד "בחברת קליפה" שפעילותה העסקית הושעתה, מחלק לעצמו 25 מיליון מניות החברה במחיר מכירה נמוך מאוד (כרבע ממחיר המכירה בשוק בזמנו), בעודו מודע לכך שבכוונת החברה לחזור לפעילות בהקדם; בית המשפט הצ'נסרי מעמיק מאוד את הדיון ביחס להתנהלות הטובלת עד צוואר בעניין אישי של הדירקטור וקידום האינטרסים הפרטיים שלו, על חשבון החברה שעליה הוא אמון להגן ולשמור, תוך שימוש במידע פנים שברשותו

עוד בפסק הדין: פעולת דירקטוריון בלתי תקפה משום שהתקבלה ללא הקוורום הנדרש לפתיחת ישיבת הדירקטוריון כנדרש על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה; פעולת דירקטור תוך קידום עניינו האישי וההנחה כי הוא ניצב משני צידי המתרס; העברה תרמיתית אסורה של הון חברה על ידי דירקטור; העברת נכסי חברה לחברות קשורות לנושא המשרה תוך ניצול מעמדו; מהי "הטבה מהותית" לדירקטור ההופכת אותו לבעל עניין אישי בהתקשרות החברה?; אימתי אישור תמריצי בכירים על ידי הדירקטוריון מהווה הפרת חובות אמונים?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; סעיף 141 לחוק החברות וסמכויותיו של הדירקטור; חובות האמונים וחובת הנאמנות; תמריצי בכירים וסטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; מבחני סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; דילול הונה של החברה וסטנדרט הבחינה של בית המשפט – האם על פי כלל שיקול הדעת העסקי או שמא על פי סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה?; הגדרתן של עסקאות הנעשות בניגוד עניינים; הוכחת סיכוי סביר להצלחת התביעה לצורכי קבלת צו מניעה זמני

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15053