מקרא רמזורים

green-buttonירוק – הלכה פסוקה: הלכה מחייבת לאחר שכל הליכי הערעור מוצו. ההלכה הפסוקה יכולה להיות אישור של הלכה קודמת או תקדים משפטי חדש.

orange-buttonצהוב – אבחון פסק הדין: אבחון של בית המשפט את ההלכה המחייבת מהמקרה הנדון לפניו לאור שינוי מטריאלי בנסיבות המקרה הנדון, או לחילופין אבחון של בית המשפט את המקרה שלפניו וניסוח מדויק יותר שלו את ההלכה, למרות זהות בנסיבות העובדתיות. 

הלכה שנהפכהאדום – הלכה שנהפכה: הכרעה של ערכאת ערעור המחייבת את הערכאות דלמטה, ובה מתהפך פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט קמא. לתשומת לב הקוראים במקרה כזה, תמצית פסק הדין של הערכאה דלמטה תסומן באדום, בעוד שתמצית פסק הדין של ערכאת הערעור תסומן בירוק.

כוכב זהבכוכב זהב: פסק דין חשוב ומומלץ על ידי מערכת GCL. פסק דין חשוב יכול להיות פסק דין אשר קובע הלכה חדשה, או לחילופין פסק דין שהשלכותיו בעייתיות במיוחד, והמערכת מבקשת להפנות את תשומת לב הקוראים להחלטה הקבועה בו. כוכב יינתן גם לפסק דין אשר עורר הדים ציבוריים במועד נתינתו.