כתב העת DEBATE

DEBATE עוסק בתחומי המשפט הכלכלי, תוך התמקדות בדיני החברות, דיני ניירות ערך, המשפט העסקי, דיני הבראת חברות ופירוקן, דיני איגוח ומתווכים פיננסיים. כתב העת DEBATE נועד לקדם את המשפט המשווה בישראל, ובו מתפרסמים מאמרים פרי עטם של טובי המומחים בתחום, עורכי דין ומשפטנים מהפרקטיקה, מהאקדמיה ומהרשויות הרגולטוריות בישראל.

מבין המאמרים שהתפרסמו ניתן למצוא את המאמרים הבאים: "הבורסה לניירות ערך בתל אביב ורגולציה עצמית בשוק ההון המקומי", מאת לאון יהודה אנידג'ר; "הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון – קווים לדמותה החדשה, והצבעת האמון של בתי המשפט בממשל התאגידי של חברות בדלוור ובישראל", מאת סיגל לזרוביץ וורד שיידמן; "תיאום מחירים והעלאתם בפרשת Apple וחמש ההוצאות לאור הגדולות בארצות-הברית, בשיטת מודל הסוכנות", מאת הילה כהן ג'יימס; "הסדרי אכיפה: האם נדרשת הודאת מפר במיוחס לו?", מאת ד"ר צבי גבאי וליאת מיידלר; "Permutations in Corporate – Social Responsibility", מאת איתן וולף-הולץ; "הגבלים עסקיים ואכיפה פנימית – מבט השוואתי ונקודות למחשבה", מאת טליה סולומון ואיריס אכמון, ועוד.

מלבד מאמרים, המבקשים לעקוב אחר ההתפתחויות החשובות בבתי המשפט בעולם, בחלוקה רבעונית, DEBATE מכיל גם מקבץ של פסקי הדין המובילים שניתנו על ידי ערכאות בתי המשפט ברבעון החולף, בצירוף הרציו וההלכה המחייבת של כל פסק דין, בשפה העברית. פסקי דין אלה נבחרים בקפידה על ידי מערכת GCL, על מנת להעניק לקוראים, על קוצו של יוד, את עיקרי הדברים, את עיקרי ההתפתחויות ואת עיקרי המגמות הגלובליות. כתב העת DEBATE הוא משפט בהתהוות. ב- DEBATE תזכו לחשיפה לתכנים משפטים ועסקיים מחוץ לישראל, ולניתוחים נוקבים של סוגיות משפטיות עדכניות וחדשניות. זהו מפגש של הווה עם עתיד.

מלבד DEBATE, ל- GCL אתר אינטרנט, ובו מנוע חיפוש היחיד מסוגו בישראל של פסקי דין מכל העולם בשפת מקורם, בצירוף תמציות משפטיות בעברית בחלוקה לנושאים המשפטיים כמפורט לעיל. חברת GCL חושפת את הקהילה המשפטית בישראל לפסקי דינם של למעלה מ-20 ערכאות שיפוט המובילות ביותר בעולם, וביניהן: בתי המשפט של דלוור; בתי המשפט העליונים של ארצות-הברית, אנגליה אוסטרליה וקנדה; הערכאות הפדרליות במדינות אלו; ואף המחלקות לאכיפה מינהלית של הרשויות לניירות ערך באותן מדינות.

כרך Academic – מאמרים

בכרך אקדמיק, דצמבר 2018, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 אכיפה מנהלית ברשות לניירות ערך: הסדרי אכיפה ללא הודאה – עוגה אפויה למחצה?, יון ערכי

1.2 עיגון פלטפורמות מימון ההמונים בחוק ניירות הערך הישראלי בצילה של חובת עריכת התשקיף, יונתן עזיזי

1.3 Dual Class Shares vs. One Share for One Vote, שלומי כהן

1.4 חובת הזהירות פנים רבות לה – על היחס בין חובת הזהירות לכלל שיקול הדעת העסקי, דניאל אלפסי

כרך ה/3 – מאמרים

בכרך ה, מספר 3, דצמבר 2018, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 לא כל שינוי הוא לטובה – Material Adverse Change, עורכי הדין גיא פורר ועמית שטיינמן

1.2 בעקבות פרשת אקרון – רוח חיה בסעיפי "שינוי מהותי לרעה" במיזוגים ורכישות, עורך הדין רונן מונוסביץ

1.3 כלכלת שיתוף ותפקידה בהגברת התחרות, עורך הדין צבי זיסק ועורך הדין (רו"ח) עמית אלמגור

כרך ה/2 – מאמרים

בכרך ה, מספר 2, אוגוסט 2018, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 השבה ופיצוי נפגעים: התבלין החסר באכיפה הציבורית של דיני ניירות ערך בישראל, ד"ר צבי גבאי ועו"ד ספיר מלול

1.2 שעבוד שוטף שלילי – פתרון יצירתי בשוק איגרות חוב, עו"ד מרינה לוין למפר

1.3 The Application of Corporate Legal Principles on Autonomous Systems Such As Algorithms – Can it be done and Applied against Digital Cartels?, אבישי צור

כרך ה/1 – מאמרים

בכרך ה, מספר 1, מאי 2018, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 הסדריה השונים של עילת סיכול חוזה בעסקאות מקומיות ובין-לאומיות, צבי זיסק

1.2 הפטור מאחריות אישית של דירקטורים ונושאי המשרה בחברה וגבולותיו, אבישי צור

1.3 Are You Game? Copyright Protection in Table-Top Games, עו״ד יונתן אלוני

כרך ד/3 – מאמרים

בכרך ד, מספר 3, נובמבר 2017, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 אינטגרציה ואינטגריטי – על המפגש שבין דיני העבודה ודיני התחרות?, עו"ד לירון גרידיש.

1.2 השפעות הגלובליזציה על המשפט המסחרי, צבי זיסק.

1.3 דוקטרינות "הבוזז הידוע" ו"מכירה חובלת" – ענק מתעורר ומורדם, עו"ד ורד שיידמן

כרך ד/2 – מאמרים

בכרך ד, מספר 2, אוגוסט 2017, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 פריחתם של בתי המשפט הכלכליים – סקירה השוואתית בין דלוור לישראל, צבי זיסק

1.2 הרחבת הפיקוח על התנהלות האורגנים בחברה-הבת באמצעות ההכרה במנגנון התביעה הנגזרת הכפולה – גישות משפטיות בישראל ובעולם, אבישי צור

1.3 המאבק על קולות המצביעים באסיפת בעלי המניות, יאיר אבן-טל

כרך ד/1 – מאמרים

בכרך ד, מספר 1, מאי 2017, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 אימוץ כלל שיקול הדעת העסקי בפרשת בזק: האם החלטת בית המשפט העליון הגבירה את הוודאות המשפטית או פגעה בה?, ד"ר צבי גבאי ומעיין קלדרון

1.2 פתרונות חוזיים וקביעת נמל מבטחים בעסקאות בניגוד עניינים בשותפות דלוורית – עד כמה דיני חובות האמונים הם דיספוזיטיביים וניתנים להתניה?, עו"ד ורד שיידמן

1.3 הסדרת מעמדו של הסוכן המסחרי בישראל בהשוואה להסדרי הדירקטיבה האירופית – משפט משווה, שחר מור

כרך Academic – מאמרים

בכרך אקדמיק, דצמבר 2016, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 קרנות גידור – בעל מניות שיש להגן עליו או בעל מניות שיש להתגונן מפניו?, שגיא זיגל

1.2 האקטיביזם של קרנות הגידור – קפיטליזם במיטבו או שוק פרוע?, שי מורחיים

1.3 איגוח – מקש לזהב או להיפך?, שחר מור

1.4 שימור כוחו של בית המשפט לצד חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון, נעה טבת

1.5 תגמול בכירים באמצעות אופציות והשפעתו על אופן נטילת הסיכונים על ידי המנהלים, רז לנדאו

1.6 עדריות קרנות הפנסיה – בין השאת רווחי העמיתים לשמירה על המוניטין של הגופים המוסדיים, צוק לוי

כרך ג/3 – מאמרים

בכרך ג, מספר 3, נובמבר 2016, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 הטלת אחריות על יועץ חיצוני החותם, או לחלופין המשפיע על פרסומו של פרט מטעה בדיווחי התאגיד – ספקטרום של גישות גלובליות שונות (שומרי הסף של החברה בשנת 2016 – כלבי שמירה או כלבי ציד? – חלק שלישי)עו"ד ורד שיידמן ועו"ד סיגל לזרוביץ

1.2 הצבעה אלקטרונית באסיפה הכללית – האם מערכת הצבעה אלקטרונית תביא לפתרון בעיית האדישות הרציונלית?עוז רומנו

1.3 Putting Corwin To A Difficult Test: The Fight Over Disclosures In Deal Litigation Continuesעו"ד יאיר אבן-טל

כרך ג/2 – מאמרים

בכרך ג, מספר 2, אוגוסט 2016, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 השקעות משקיעים לא מתוחכמים בקרנות השקעה והשקעות בפול – הגבול שבינן ובין הצעה לציבורעוה"ד יואב כספי ומרינה לוין-למפר

1.2 שומרי הסף של החברה בשנת 2016 – כלבי שמירה או כלבי ציד? – חלק שניעו"ד ורד שיידמן

1.3 White Lies and Good Faith Dishonesty: Sometimes, Presumably, Directors Must Employ Subterfuge to Protect the Corporationעו"ד יאיר אבן-טל

כרך ג/1 – מאמרים

בכרך ג, מספר 1, מאי 2016, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 רגולציה בתחום דיני ניירות ערך בישראל: שינוי קל במודל, שינוי גדול בשטחעו"ד אנדרי ינאי וד"ר צבי גבאי

1.2 האם הדרך קדמה למהות? – לבטים על הפעלת כלל שיקול הדעת העסקי בביקורת שיפוטית על עסקאות עם בעלי שליטה בעקבות פרשת MFWעוה"ד יואב כספי ומרינה לוין-למפר

1.3 שומרי הסף של החברה בשנת 2016 – כלבי שמירה או כלבי ציד?עוה"ד ורד שיידמן וסיגל לזרוביץ

1.4 בית המשפט בדלוור – בשולי הפסיקהעו"ד יפתח אבן טל

כרך ב/3 – מאמרים

בכרך ב, מספר 3, נובמבר 2015, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 האם עסקאות מיזוג הכוללות מנגנון "Fiduciary Out", הפכו להיות "In" בישראל?, עו״ד גיא פירר ועו״ד עמית שטיינמן

1.2  על חשיבות ביצוען של בדיקות מוקדמות לגבי קניין רוחני טרם כניסה לשוק בין-לאומי חדש, עו״ד ערן פרזנטי

1.3 Omnicare: Issuer's Belief and Opinions Stated with Care, עו״ד ורד שיידמן

כרך ב/2 – מאמרים

בכרך ב, מספר 2, אוגוסט 2015, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 האם הסדר החוזים הנמשכים בחברה חדלת פירעון, נועד להיטיב עם הנושה או עם החברה? – השוואה בין חוק החברות בישראל ובין Chapter 11 האמריקאי, אלינה שכטר

1.2 האם די במימון הדק על מנת להרים את מסך ההתאגדות בחברה? – בחינה מחודשת של הלכת אפרוחי הצפוןנוי מויאל

1.3 התביעה הנגזרת ככלי להגברת האכיפה הפרטית בישראל – האם תיקוני חוק החברות השיגו את מטרתם?ירון רובינה

1.4 השאת רווחים לטובת בעלי מניותיה לצד אחריות וחובות חברתיות – שינויים ותמורות בתכלית החברה העסקיתמעיין מגן

1.5 התפתחותו של השעבוד הצף בדין הישראלי והצורך ברפורמה כוללת במעמדו המשפטי והקנייני – לקראת חקיקתו של חוק המשכוןלירוז מנדלוביץ

1.6 כאבי האיגוח של בתי המשפט בארצות-הברית – ראי שיפוטי למשבר הסאב-פרייםעו״ד ורד שיידמן

כרך ב/1 – מאמרים

בכרך ב, מספר 1, מאי 2015, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1 הבורסה לניירות ערך בתל אביב ורגולציה עצמית בשוק ההון המקומיעו"ד לאון יהודה אנידג'ר

1.2 הגבלים עסקיים ואכיפה פנימית – מבט השוואתי ונקודות למחשבהעוה"ד טליה סולומון ואיריס חכמון

1.3 עודף זכויות והגנות בחקיקה ובפסיקה לטובת העובדים,  המאיימות על חוסנם של התאגיד ושל המגזר העסקי בישראל,  עו"ד שלומי לויה

1.4 הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון – קווים לדמותה החדשה, והצבעת האמון של בתי המשפט בממשל התאגידי של חברות בדלוור ובישראלעוה"ד ורד שיידמן וסיגל לזרוביץ

כרך א/3 – מאמרים

בכרך א, מספר 3, נובמבר 2014, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1  עמדת סגל משפטית של הרשות לניירות ערך בנושא תרמית במסחר בניירות ערך – האם ההזדמנות פוספסה?, ד״ר צבי גבאי ועו״ד ליאת מיידלר

1.2 על חמישה מודלים של ממשל תאגידי, עו״ד לאון יהודה אנידג׳ר

1.3 חידושים בכרסום מעמדו של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת: התביעה הנגזרת המרובה; והטלת אחריות ישירה על החברה-האם בכשלי פיקוח פירמידיאליים, עו״ד סיגל לזרוביץ ועו״ד ורד שיידמן

1.4 Permutations in Corporate – Social Responsibility, עו״ד איתן וולף-הולץ

1.5 על אמון ועסקים – דוקטרינת ההזדמנות העסקית, מר ליעוז בלסיאנו

כרך א/2 – מאמרים

בכרך א, מספר 2, אוגוסט 2014, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1  "הסדרי אכיפההאם נדרשת הודאת מפר במיוחס לו?", ד״ר צבי גבאי ועו״ד ליאת מיידלר

1.2 "תיאום מחירים והעלאתם בפרשת Apple וחמש ההוצאות לאור הגדולות בארצות-הבריתבשיטת מודל הסוכנות", עו״ד הילה כהן ג׳יימס

1.3 "חובות אמונים וחובות הגינות בעל השליטה ושל הדירקטוריון בעת מכירת שליטה – סדקים מהותיים בהגנה על בעלי מניות המיעוט (לאחר פרשת Trados)", עו״ד סיגל לזרוביץ ועו״ד ורד שיידמן

כרך א/1 – מאמרים

בכרך א, מספר 1, מאי 2014, של כתב העת DEBATE, התפרסמו המאמרים הבאים:

1.1  מעמדו של ארגון כתובע בתובענות ייצוגיות תאגידיות, כב' השופט חאלד כבוב ועו"ד עינבל בלאו

1.2 "ממשל תאגידי" – מפרוצדורה למהות, עו"ד ליאת מיידלר וד"ר צבי גבאי

1.3  ועדות הדירקטוריון, עו״ד איתן וולף‑הולץ

1.4 ההחמרה בענישה ופיתוח מרכיבי ענישה חדשים בעבירת השימוש במידע פנים (לאחר פסקי הדין החדשניים בעניין רבין‑פן ופסק הדין האמריקאיJoseph Contorinis ) עו״ד ורד שיידמן ועו״ד סיגל לזרוביץ

1.5 תגובות השרשרת: שילוב חוליית החיתום כחלק מהמערך הכללי בקונגלומרט בנקאי - כן או לאו? עזר אורלי

כרך א/1 – דבר העורכת


רכישת מנוי שנתי לכתב העת DEBATE