עוד מבית GCL: GCL Publications | Legal Education | English
FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בפרשת Newman, ערכאת הערעורים השנייה בארצות הברית נתנה הכרעתה ביחס לשאלה, האם על מנת להרשיע בעבירה של שימוש ומסחר במידע פנים, יש להראות כי מעביר המידע קיבל "הטבה אישית" והאם על ההטבה להיות בבחינת הטבה כספית או מוחשית?; ערעורו של דירקטור, איש פנים, אשר הורשע בעבירה, מתבסס על הטענה כי לא נמסרה הנחיה נכונה לחבר המושבעים לנוכח ההלכה שנפסקה בפרשת Newman ועל כן, יש להפוך את הרשעתו על פיה; ערכאת הערעורים השנייה בוחנת את טענותיו של המורשע ואת השאלה האם די בהנחיה מוטעית אחת לחבר המושבעים, כדי לגבש עילה טובה להפיכת ההרשעה על פיה לנוכח הפגיעה בזכות להליך הוגן?; יתירה מכך, ערכאת הערעורים השנייה מתקנת את טעות יישומה של הלכת Dirks שנעשתה בפרשת Newman, זאת לאחר הוראה שקיבלה לשם כך מבית המשפט העליון, בפרשת Salman!

14.4.19

בפרשת Newman, ערכאת הערעורים השנייה בארצות הברית נתנה הכרעתה ביחס לשאלה, האם על מנת להרשיע בעבירה של שימוש ומסחר במידע פנים, יש להראות כי מעביר המידע קיבל "הטבה אישית" והאם על ההטבה להיות בבחינת הטבה כספית או מוחשית?; ערעורו של דירקטור, איש פנים, אשר הורשע בעבירה, מתבסס על הטענה כי לא נמסרה הנחיה נכונה לחבר המושבעים לנוכח ההלכה שנפסקה בפרשת Newman ועל כן, יש להפוך את הרשעתו על פיה; ערכאת הערעורים השנייה בוחנת את טענותיו של המורשע ואת השאלה האם די בהנחיה מוטעית אחת לחבר המושבעים, כדי לגבש עילה טובה להפיכת ההרשעה על פיה לנוכח הפגיעה בזכות להליך הוגן?; יתירה מכך, ערכאת הערעורים השנייה מתקנת את טעות יישומה של הלכת Dirks שנעשתה בפרשת Newman, זאת לאחר הוראה שקיבלה לשם כך מבית המשפט העליון, בפרשת Salman!

עוד בפסק הדין: חובות נאמנות וחובות השמירה על סודיות של אנשי פנים של החברה והקשרן של החובות לעבירה של שימוש ומסחר פנים של החברה; חובותיו של מקבל מידע פנים (tippee), אשר יודע כי המידע נמסר לו תוך הפרת חובות הנאמנות של מוסר המידע; אחריותו של המקבל את מידע הפנים של החברה במסגרת עבירה של שימוש ומסחר במידע פנים; האם נדרש להוכיח ולהראות, כי איש הפנים קיבל תועלת אישית על מנת שיהיה ניתן להרשיעו בעבירת שימוש ומסחר במידע פנים?; על הקשר שבין שימוש במידע פנים של החברה ובין הפרת חובות האמונים; מהי אותה "תועלת אישית" לאיש פנים בחברה אשר העביר מידע מהותי סודי של חברה "לסוחר קרוב או לחבר"?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15084