FavoriteLoadingהוסף למועדפים

תום ליבו של בעל מניות המבקש להגיש תביעה נגזרת כתנאי ראשוני לאישורה של התביעה: בית המשפט הגבוה של הרפובליקה של סינגפור מעמיק בדרישת תום הלב של העותר – בעל מניות בחברה – אשר ביקש לנהל תביעה נגזרת בשם חברה, לנוכח מספר מהלכים עסקיים שביצעו הדירקטורים שמונו על ידי בעל השליטה, ושלעמדת בעל המניות, היוו גילוי וחשיפה שלא כדין של סודותיה המסחריים של החברה, תוך הפרת חובות האמונים שלהם

12.5.19

תום ליבו של בעל מניות המבקש להגיש תביעה נגזרת כתנאי ראשוני לאישורה של התביעה: בית המשפט הגבוה של הרפובליקה של סינגפור מעמיק בדרישת תום הלב של העותר – בעל מניות בחברה – אשר ביקש לנהל תביעה נגזרת בשם חברה, לנוכח מספר מהלכים עסקיים שביצעו הדירקטורים שמונו על ידי בעל השליטה, ושלעמדת בעל המניות, היוו גילוי וחשיפה שלא כדין של סודותיה המסחריים של החברה, תוך הפרת חובות האמונים שלהם

עוד בפסק הדין: חובת תום הלב של תובע בתביעה נגזרת; דרישת תום הלב כלפי המבקש להגיש תביעה נגזרת בשם חברה לפי סעיף 216A לחוק החברות של סינגפור; התנאים לאישורה של תביעה נגזרת; התנאים לאישורה של תביעה נגזרת – הדין בסינגפור.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15179