FavoriteLoadingהוסף למועדפים

התערערות היחסים בין בני זוג לשעבר הובילה לניהול שלוש תביעות משפטיות במקביל, שתיים מהן בדלוור ואחת באוקראינה; לבסוף הגיעו הצדדים להסכם פשרה ביניהם, אשר כלל בתוכו סעיף וויתור כללי; הצדדים מבקשים כעת את אכיפת הסכם הפשרה, אולם חלוקים לגבי היקפו ותחולתו של סעיף הוויתור הכללי ובפרט, חלוקים ביניהם ביחס לשאלה, האם סעיף הוויתור הכללי חל גם על הליכי גירושים שמתנהלים בין הצדדים באוקראינה?

12.5.19

התערערות היחסים בין בני זוג לשעבר הובילה לניהול שלוש תביעות משפטיות במקביל, שתיים מהן בדלוור ואחת באוקראינה; לבסוף הגיעו הצדדים להסכם פשרה ביניהם, אשר כלל בתוכו סעיף וויתור כללי; הצדדים מבקשים כעת את אכיפת הסכם הפשרה, אולם חלוקים לגבי היקפו ותחולתו של סעיף הוויתור הכללי ובפרט, חלוקים ביניהם ביחס לשאלה, האם סעיף הוויתור הכללי חל גם על הליכי גירושים שמתנהלים בין הצדדים באוקראינה?

עוד בפסק הדין: סעיפי וויתור כלליים בחוזה – היקפם ותחולתם בהתאם לכוונת הצדדים; פרשנות חוזה ובחינת ראיות חיצוניות כאשר קיימות מספר פרשנויות סבירות לסעיפים שנויים במחלוקת

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15185