FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בעל מניות מוסדי של חברה הנסחרת בציבור מבקש לעיין בספרי החברה לפי סעיף 220, במטרה לחקור חשדות לניהול כושל והתנהלות פסולה; חששותיו של בעל המניות נסובו סביב המניעים והתהליך שהוביל לרכישת החברה בידי חברה אחרת; בית המשפט הצ'נסרי נדרש לבחון, האם הצליח בעל המניות לעמוד בדרישות הצורה והתוכן של סעיף 220? והאם יש לפסול את דרישתו בהיותה מאמץ המונע בידי עורך דין, בהתאם להחלטת בית המשפט הצ'נסרי שניתנה לאחרונה?

22.5.19

בעל מניות מוסדי של חברה הנסחרת בציבור מבקש לעיין בספרי החברה לפי סעיף 220, במטרה לחקור חשדות לניהול כושל והתנהלות פסולה; חששותיו של בעל המניות נסובו סביב המניעים והתהליך שהוביל לרכישת החברה בידי חברה אחרת; בית המשפט הצ'נסרי נדרש לבחון, האם הצליח בעל המניות לעמוד בדרישות הצורה והתוכן של סעיף 220? והאם יש לפסול את דרישתו בהיותה מאמץ המונע בידי עורך דין, בהתאם להחלטת בית המשפט הצ'נסרי שניתנה לאחרונה?

עוד בפסק הדין: דרישות התוכן והצורה של תביעה לפי סעיף 220; האם תכליתו המוצהרת של בעל המניות היא תכליתו הממשית, או שמא הוגשה הדרישה לעיין בספרי החברה בתואנות שווא? האם הצליח בעל המניות להציג "בסיס מהימן" ממנו ניתן להסיק ניהול כושל או התנהלות פסולה; תפקידו של עורך הדין בתביעה לפי סעיף 220 – .Wilkinson v. A. Schulman, Inc; התנהלות תאגידית פסולה "שניתן לתבוע בגינה"; היקף זכות העיון במסמכים – מסמכים "חיוניים ונחוצים" להגשמת תכלית מוצהרת וראויה של בעל המניות; הקשר בין הלכת Corwin והעילות הנטענות במסגרת תביעה לפי סעיף 220; הלכת Garner – מסמכים החוסים תחת חיסיון עו"ד-לקוח

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15235